ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ &
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Παρακαλούμε εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία

Επώνυμο:

Όνομα:

Πόλη μόνιμης διαμονής:

email:

Τηλέφωνο:

Παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω τις ενότητες που θέλετε να παρακολουθήσετε:

Πολιτική Δικονομία - Κώδικας Δικηγόρων - Κώδικας Δεοντολογίας
Ποινικό και Ποινική Δικονομία
Αστικό Δίκαιο
Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
Εμπορικό Δίκαιο