Νομική

Τμήμα Νομικής

Περιγραφή

Η Σχολή Νομικής του IdEF / Paris 13 έχει ως αποστολή την διδασκαλία των συγκεκριμένων επιστημών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δομή

Licence 1, 2, 3 και Master 1, 2.

Πτυχία

 • 1ο πτυχίο: «Licence» με 3 έτη σπουδών. Με το πτυχίο Licence δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο. Διάρκεια άσκησης 12 μήνες. Στη συνέχεια αυτόματη εγγραφή σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου.
 • 2ο Πτυχίο: «Master 1» με 4 έτη σπουδών. Με το πτυχίο Master 1 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και εγγραφή στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους μετά από εξετάσεις επάρκειας.
 • Μεταπτυχιακό: «Master 2» με 5 έτη σπουδών. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος Master πενταετούς φοίτησης (300 ECTS) παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε διδακτορικό.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το προπτυχιακό πρόγραμμα νομικών σπουδών Licence με δύο τρόπους:

 1. Ελληνόφωνο πρόγραμμα (με εκμάθηση γαλλικών)
 2. ή
 3. Γαλλόφωνο πρόγραμμα (με εκμάθηση ελληνικών)
Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (supports de cours) διανέμονται στους φοιτητές και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και γαλλικά).

Οι εξετάσεις για το ελληνόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα Ελληνικά με εξαίρεση τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τους Γάλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Paris 13 στο τέλος του 6ου εξαμήνου.

Οι εξετάσεις για το γαλλόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Οι διδασκαλίες και οι εξετάσεις στο Master 1 και το Master 2 γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Η Σχολή Νομικής του IdEF / Paris 13 έχει ως παιδαγωγικό στόχο:
 • Την άρτια εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής Επιστήμης αλλά και τον χειρισμό συλλογιστικής και κριτικής σκέψης.
 • Την άρτια εκμάθηση των νομικών τεχνικών και της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας (νομικό δοκίμιο, σχολιασμός κειμένου, σχολιασμός απόφασης, ανάλυση νομικών εγγράφων, πρακτικό,…).
 • Τον άρτιο χειρισμό του γραπτού και του προφορικού νομικού λόγου.
 • Την διαμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών υψηλής ποιότητας.

Συνέχιση σπουδών

 • Ο φοιτητής μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συνεχίζει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε.
 • Με την απόκτηση της Licence Νομικής η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη.
 • Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο Master 2 Νομικής γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.

Επαγγελματικές δυνατότητες

Ένας νομικός μπορεί να γίνει δικηγόρος, δικαστής, συμβολαιογράφος, εισαγγελέας, δικαστικός υπάλληλος, δικαστικός επιμελητής, υποθηκοφύλακας, νομικός σύμβουλος σε επιχείρηση,… αλλά γενικότερα η νομική επιστήμη διδάσκει έναν τρόπο σκέψης και το γαλλικό σύστημα ένα τρόπο ανάπτυξης της σκέψης και έναν επαγγελματισμό που θα είναι οι βάσεις για την γενικότερη επαγγελματική σταδιοδρομία του αποφοίτου.

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

 • Πρόσβαση στην Licence 1 (1ο έτος σπουδών) με το απολυτήριο λυκείου.
 • Κατάταξη στην Licence 2 (2ο έτος σπουδών) κατόπιν υποβολής ντοσιέ, συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τριών ετών σπουδών σε άλλο Πανεπιστήμιο (180 ECTS).

Πρόγραμμα σπουδών

FaLang translation system by Faboba