Το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 Sorbonne Paris Cité και το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF κατατάσσουν τους πτυχιούχους ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων και τους φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τρία έτη σπουδών (180 ECTS), στο δεύτερο έτος Νομικής με φοίτηση στην Αθήνα. Η διαδικασία της κατάταξης αποτελείται από εξέταση του ντοσιέ του υποψηφίου από την επιτροπή κατατάξεων του Πανεπιστημίου Paris 13 στο Παρίσι και από συνέντευξη που πραγματοποιείται στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα.

Πρόγραμμα σπουδών

Αίτηση προεγγραφής