Καθηγητές

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ PARIS 13 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Καθηγητές των CM

COURTNEY-WILDMAN Newlyn
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ιδιωτικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Καθηγήτρια

Docteur en Droit privé – Université Paris X
D.E.S.S. Commerce International – Université Paris V
D.E.J.A. Droit Comparatif – Université Paris X
Master of Laws – University of Reading
Maîtrise en Droit privé – Université Paris X

   

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Συνταγματικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit - Université Paris II
Master 2 Recherche de Philosophie du Droit et du Droit Politique - Université Paris II
Μ.Δ.Ε. Διεθνών σπουδών (Ευρωπαϊκό Δίκαιο) - Ε.Κ.Π.Α.
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ Χριστίνα
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit Public - Université Paris XI
Master 2 Entreprise et Droit de l'Union Européenne - Université Paris XI
Πτυχίο Νομικής - Δ.Π.Θ.

   

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ Φαίδρα
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ποινικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit - Université Paris II
D.E.A. Droit Pénal et Sciences Pénales - Université Paris II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ Μαρία
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Κοινωνιολογία / Πολιτικές Επιστήμες
Επάγγελμα : Καθηγήτρια

Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο
D.E.A. Sociologie Politique – Université Paris X
Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

   

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Θεόδωρος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Οικονομικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Νομικός σύμβουλος

Docteur en Droit privé – Université de Cergy-Pontoise
D.E.A. Droit économique privé - Université de Cergy-Pontoise
Maîtrise en Droit du travail – Université Paris I

   

ΚΟΣΚΙΝΑ-ΣΑΡΙΔΑΚΗ Ανθή
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Maîtrise en Droit privé mention Droit des affaires – Université Paris II

   

ΛΑΣΠΙΤΗ Βασιλική
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit public – Université Paris XIII
Master 2 Recherche Droit comparé : Droit pénal et politique criminelle en Europe – Université Paris I
Master 2 Professionnel Droit : Etudes pénales et criminelles – Université Lille II
Maîtrise en Droit – Université Lille II

   

ΛΙΑΣΚΟΣ Ευάγγελος-Παναγιώτης
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Διεθνές Δίκαιο / Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit – Université Paris II
D.E.A. Droit International Privé et Droit du commerce International – Université Paris II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΠΑΠΑΡΙΔΟΥ Μαρία
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ιδιωτικό Δίκαιο / Εγκληματολογικές Επιστήμες
Επάγγελμα : Καθηγήτρια

Docteur en Droit – Université Aix-Marseille III
D.E.A. Droit pénal et Sciences Criminelles – Université Montpellier I
Maîtrise en Droit Privé – Université Grenoble II

   

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασιλική
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit – Université Paris II
D.E.A. Droit public interne – Université Paris II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΦΡΑΓΚΟΥ Ρωξάνη
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Επιστημονική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Docteur en Droit public – Université de Strasbourg
D.E.A. Droit public – Université de Strasbourg
Πτυχίο Νομικής – Δ.Π.Θ.

   

ΧΙΟΥ Θεόδωρος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit de la propriété intellectuelle – Université de Strasbourg
Master 2 Droit de la propriété intellectuelle – Université de Strasbourg
Πτυχίο Νομικής – Ε.Κ.Π.Α.

   

ΧΟΤΟΥΡΑΣ Δημήτριος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο / Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit public – Université de Lorraine
Master 2 Droit Public – Université de Nancy II
Πτυχίο Νομικής – Α.Π.Θ.

   


Καθηγητές των TD

COURTNEY-WILDMAN Newlyn
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ιδιωτικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Καθηγήτρια

Docteur en Droit privé – Université Paris X
D.E.S.S. Commerce International – Université Paris V
D.E.J.A. Droit Comparatif – Université Paris X
Master of Laws – University of Reading
Maîtrise en Droit privé – Université Paris X

   

ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ Χριστίνα
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit Public - Université Paris XI
Master 2 Entreprise et Droit de l'Union Européenne - Université Paris XI
Πτυχίο Νομικής - Δ.Π.Θ.

   

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ Φαίδρα
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ποινικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit - Université Paris II
D.E.A. Droit Pénal et Sciences Pénales - Université Paris II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Θεόδωρος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Οικονομικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Νομικός σύμβουλος

Docteur en Droit privé – Université de Cergy-Pontoise
D.E.A. Droit économique privé - Université de Cergy-Pontoise
Maîtrise en Droit du travail – Université Paris I

   

ΚΟΣΚΙΝΑ-ΣΑΡΙΔΑΚΗ Ανθή
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Maîtrise en Droit privé mention Droit des affaires – Université Paris II

   

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Βασιλική
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit – Université Paris II
D.E.A. Droit public interne – Université Paris II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.

   

ΧΙΟΥ Θεόδωρος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit de la propriété intellectuelle – Université de Strasbourg
Master 2 Droit de la propriété intellectuelle – Université de Strasbourg
Πτυχίο Νομικής – Ε.Κ.Π.Α.

   

ΧΟΤΟΥΡΑΣ Δημήτριος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο / Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Docteur en Droit public – Université de Lorraine
Master 2 Droit Public – Université de Nancy II
Πτυχίο Νομικής – Α.Π.Θ.

   


Καθηγητές Νομικής μεθοδολογίας

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Θεόδωρος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Οικονομικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Νομικός σύμβουλος

Docteur en Droit privé – Université de Cergy-Pontoise
D.E.A. Droit économique privé - Université de Cergy-Pontoise
Maîtrise en Droit du travail – Université Paris I

   

ΚΟΣΚΙΝΑ-ΣΑΡΙΔΑΚΗ Ανθή
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Δημόσιο Δίκαιο
Επάγγελμα : Δικηγόρος

Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο – Ε.Κ.Π.Α.
Maîtrise en Droit privé mention Droit des affaires – Université Paris II

   

 

Καθηγητής Πληροφορικής

ΓΑΒΑΛΑΣ Παναγιώτης
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Πληροφορική
Επάγγελμα : Corporate Strategy / Business development

Master 2 Gestion d’entreprise – Hellenic Management Association
M. Eng – Master’s in engineering and electronic engineering communication – University of Sheffield

   


Καθηγητής Αγγλικής γλώσσας και νομικής ορολογίας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Στέφανος
Εγκεκριμένος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Πολεοδομικό Δίκαιο / Δίκαιο Περιβάλλοντος / Αγγλική Νομική Ορολογία
Επάγγελμα : Δικηγόρος - Καθηγητής αγγλικών και γαλλικών ως ξένων γλωσσών

Διδάκτωρ – Ε.Μ.Π.
D.E.A. Science Politique - Université Lille II
Maîtrise en Droit Public - Université Lille II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.
Άδεια διδασκαλίας της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας

   

 

Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας

ΜΙΣΣΑ Μαρία
Εγκεκριμένη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13
Ειδικότητα : Ξένες γλώσσες εφαρμοσμένες στο Δίκαιο και στο Εμπόριο - Γαλλικά, Αγγλικά, Ελληνικά
Επάγγελμα : Καθηγήτρια γαλλικών ως ξένη γλώσσα

Maîtrise en Langues Etrangères Appliquées : Français, Anglais, Grec – Université Paris X

   

 

Ερευνητικοί συνεργάτες

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ Βασιλική
Ειδικότητα : Πολιτική Επιστήμη / Διεθνείς σχέσεις / Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο
Επάγγελμα : Καθηγήτρια

Docteur en Science politique, Relations Internationales et Droit international interne – Université Paris II
Master Science politique – Université Paris-Dauphine
D.E.A. Histoire des Relations Internationales et de l’Europe – Université Paris IV
D.E.A. Politiques nationales et politiques européennes des états de l’Union européenne – Université Paris III
Maîtrise en Lettres Modernes spécialité : Etudes Européennes – Université Paris IV

   

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεοδώρα
Ειδικότητα : Δημοσιολόγος
Επάγγελμα : Νομικός

Docteur en Droit public – Université Paris I
Master 2 Droit de l’Homme et des Libertés publiques – Université Paris X
Πτυχίο Νομικής – Α.Π.Θ.

   

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Μαρία
Ειδικότητα : Φορολογικό Δίκαιο
Επάγγελμα : Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του ΕΚΔΔΑ (Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας)

Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.
D.E.A. Droit Communautaire – Université Nancy II
Πτυχίο Νομικής - Ε.Κ.Π.Α.


FaLang translation system by Faboba