Τα τετραετή Πτυχία Νομικής του Πανεπιστημίου Paris13 - Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF αναγνωρίστηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως ισοδύναμα με τους απονεμόμενους τίτλους των τμημάτων Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.


Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κολλέγιο με πτυχιούχους Νομικής ΗΔΗ εγγεγραμμένους σε Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων πατήστε εδώ.