Υποτροφίες

Υποτροφίες Αριστείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, σε συνέχεια της επίσημης αναγνώρισης του Πτυχίου Νομικής που παρέχει σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, αποφάσισε και ανακοινώνει τις υποτροφίες αριστείας για αποφοίτους Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 ως ακολούθως.

1. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων μεγαλύτερο η ίσο με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2017 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 75% των διδάκτρων.

2. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 17.001 έως τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων.

3. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 16.500 έως 17.000 και πιστοποιούν επαρκή γνώση της Γαλλικής γλώσσας, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων.

Η επαρκής γνώση της Γαλλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερο ή από επιτυχή συμμετοχή σε εξέταση που διενεργείται από το Κολλέγιο IdEF πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Οι υποτροφίες ανανεώνονται για το κάθε ένα από τα επόμενα έτη φοίτησης όταν ο υπότροφος συγκεντρώσει μέσο όρο 15 στα 20 στα μαθήματα του έτους.

 

Υποτροφίες λόγω κοινωνικών κριτηρίων

Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να επιτρέψει σε υποψήφιους φοιτητές που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες αριστείας να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας νομική.

Οι εν λόγω υποτροφίες λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ των αιτούντων τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αποκλεισμού από τα προνόμια και τις ωφέλειες που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια.

 

Υποτροφίες Μεταπτυχιακού Προγράμματος : Master 2 Droit des Affaires

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, ενέκρινε για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 4 Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master 2 Droit des Affaires του Πανεπιστημίου Paris 13 - Sorbonne Paris Cite, με φοίτηση στην Αθήνα, ως ακολούθως:

4 Υποτροφίες αριστείας που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.

Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

 

Συμμετοχή – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του IdEF από τις 20/03/2017 συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα (Αίτηση Προεγγραφής) και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση Προεγγραφής

FaLang translation system by Faboba