Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι Υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί βάσει τριών κριτηρίων:

1) το βαθμό πτυχίου με συντελεστή 30%.
2) το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας με συντελεστή 20%.
3) τις οικονομικές δυνατότητες (ατομικό εκκαθαριστικό, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ΑΜΕΑ, κ.α.) με συντελεστή 50%.

Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 2.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξέταστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

Κλικ εδώ για τις αιτήσεις