Εξάρχου Γιώργος
  • comzoo
  • Εξάρχου Γιώργος

Εξάρχου Γιώργος

Εξάρχου Γιώργος
29.01.19

  • Πτυχιούχος Νομικής, Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité,
    Master 2, Université Paris 13 - Sorbonne Paris Cité,
    Master 2 Université Paris II - Assas

  • Τελειώνοντας το δευτεροβάθμιο στάδιο της εκπαίδευσής μου, ήδη μου γινόταν αντιληπτή για το μέλλον μου σαν νεαρός επαγγελματίας, η ανάγκη προσαρμογής σε ένα διεθνές παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι σπουδές, σαν πολύτιμο εργαλείο εξέλιξης της προσωπικότητας του ατόμου και του φοιτητή, τον πλάθουν βαθειά σε ποιοτικό επίπεδο : χωρίς να κρίνουν αυτούσιες το μέλλον του, εμπλουτίζουν αποφασιστικά τη βασική του επαγγελματική φαρέτρα. Τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά...