Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College

 • Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας ενημέρωσης,

  παρακαλούμε να μας συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση ενδιαφερομένου

  :

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (DONNEES PERSONNELLES)
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (DONNEES PERSONNELLES)

  Επώνυμο (*)
  Invalid Input

  Nom (με λατινικούς χαρακτήρες)(*)
  Invalid Input

  Όνομα (*)
  Invalid Input

  Prénom (με λατινικούς χαρακτήρες)(*)
  Invalid Input

  Email(*)
  Invalid Input

  Έμαθα για το Κολλέγιο IdEF από:(*)
  Invalid Input

  Ονοματεπώνυμο πατρός (Nom et prénom du père)(*)
  Invalid Input

  Ονοματεπώνυμο μητρός (Nom et prénom de la mère)(*)
  Invalid Input

  Ημερομηνία Γέννησης (Lieu de naissance)(*)
  Invalid Input

  Τόπος γέννησης (Lieu de naissance)(*)
  Invalid Input

  Δελτίο ταυτότητας (Carte d' idenité) (*)
  Invalid Input

  Ημερομηνία έκδοσης (Date d' émission)(*)
  Invalid Input

  Αρχή έκδοσης (Autorites compétentes)(*)
  Invalid Input

  ΑΦΜ (Υποχρεωτικό βάσει ΠΟΛ.1195/2012)(*)
  Invalid Input

  ΑΜΚΑ(*)
  Υποχρεωτικό πεδίο

  Διεύθυνση κατοικίας (Adresse)(*)
  Invalid Input

  Πόλη (Ville)(*)
  Invalid Input

  Ταχυδρομικός κώδικας (CP)(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνο κατοικίας (Téléphone fixe)(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνο κινητό (Téléphone portable)(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνο εργασίας (Téléphone bureau)
  Invalid Input

  Επάγγελμα φοιτητή (profession de l' etudiant)
  Invalid Input

  Επάγγελμα του πατέρα (profession du père)(*)
  Invalid Input

  Επάγγελμα της μητέρας (profession de la mère)(*)
  Invalid Input

  Οικογενειακή κατάσταση φοιτητή (situation familiale de l' etudiant)(*)
  Invalid Input

  Κατοικώ (type d' hébergement) (*)
  Invalid Input

  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (QUALIFICATIONS ACADEMIQUES)
  1.Απόφοιτος Λυκείου (Bachelier)
  Invalid Input

  Ονομασία Λυκείου (nom du lycée)(*)
  Invalid Input

  Έτος αποφοίτησης (Année d’obtention) (*)
  Invalid Input

  Βαθμός απολυτηρίου (Note du baccalauréat)
  Invalid Input

  Αξιολόγηση βαθμού Απολυτηρίου Λυκείου (évaluation des notes du baccalauréat)(*)
  Invalid Input

  2. Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ (Diplômé universitaire)
  Invalid Input

  Ίδρυμα (Université)
  Invalid Input

  Τμήμα (Section)
  Invalid Input

  Βαθμός πτυχίου (Note du diplôme)
  Invalid Input

  Έτος αποφοίτησης (Anee d'obtention)
  Invalid Input

  Αξιολόγηση βαθμού Πτυχίου (évaluation du diplome)
  Invalid Input

  3.Αίτηση για καθεστώς (Demande de régime)(*)
  Invalid Input

  ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Connaissance des langues étrangères)
  Γαλλικά (Français)(*)
  Invalid Input

  Αγγλικά(*)
  Invalid Input

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  Invalid Input

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι εντελώς αληθή και επιθυμώ να κριθούν τα προσόντα μου από την αρμόδια επιτροπή του Δημοσίου Γαλλικού Πανενπιστημίου Sorbonne Paris Nord. Je déclare sur l' honneur l'exactitude des éléments ci-dessus et souhaite que mon dossier soit examiné par le comité compétent de l' Université Sorbonne Paris Nord et de l' IdEF.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (DONNEES DU FINANCEUR)
  Επώνυμο (Nom)(*)
  Invalid Input

  Όνομα (Prenom)(*)
  Invalid Input

  ΑΦΜ (Υποχρεωτικό βάσει ΠΟΛ.1195/2012)(*)
  Invalid Input

  ΔΟΥ(*)
  Invalid Input

  Ιδιότητα
  Invalid Input

  Διεύθυνση Τιμολόγησης (Addresse)(*)
  Invalid Input

  Διεύθυνση αλληλογραφίας (Adresse)(*)
  Invalid Input

  Πόλη (Ville)(*)
  Invalid Input

  Ταχυδρομικός κώδικας (CP)(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνα επικοινωνίας (Telephones)(*)
  Invalid Input

  Email(*)
  Invalid Input

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι εντελώς αληθή και ότι θα καταβάλλω τα δίδακτρα για τον ως άνω φοιτητή βάσει του διακονισμού διδάκτρων του Κολλεγίου IdEF. Je déclare sur l' honneur l' exactitude des éléments ci-dessus et m' engage a effectuer le paiement de la scolarité pour l' étudiant susmentionné selon les modalités de paiement remis par l' IdEF.

  ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ UPLOAD
  Ταυτότητα
  Invalid Input

  Απολυτήριο Λυκείου
  Invalid Input

  Πιστοποιητικό γέννησης
  Invalid Input

  Invalid Input

  Συμφωνώ με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου

Αίτηση ενδιαφερομένου