Υποτροφίες σε Σπουδές Νομικής - Φυσικής Αγωγής | IdEF College
Το logo του ιδιωτικού κολλεγίου Idef
 • Εγγραφές - Υποτροφίες
 • Υποτροφίες

Υποτροφίες

01.02.19

 • Υποτροφίες Αριστείας

   

  Οι Υποψήφιοι Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 διεκδικούν τις Υποτροφίες Αριστείας ως ακολούθως:

  1. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων μεγαλύτερο η ίσο με τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ για το 2020, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 75% των διδάκτρων.

  2. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 17.001 έως τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε Νομική Σχολή Ελληνικού ΑΕΙ, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 50% των διδάκτρων.

  3. Απόφοιτοι Λυκείου που θα συγκεντρώσουν αριθμό μορίων από 16.500 έως 17.000, μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία αριστείας για το πρώτο έτος της Νομικής που αντιστοιχεί στο 25% των διδάκτρων.

  Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του IdEF συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα (Αίτηση Προεγγραφής) και να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων.

  Υποτροφίες λόγω κοινωνικών κριτηρίων

   

  Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνικών κριτηρίων προκειμένου να επιτρέψει σε υποψήφιους φοιτητές που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες αριστείας να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους σπουδάζοντας νομική.

  Οι εν λόγω υποτροφίες λαμβάνουν υπόψη το συνολικό προφίλ των αιτούντων τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς οικονομικών δυνατοτήτων και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αποκλεισμού από τα προνόμια και τις ωφέλειες που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή τους ιθαγένεια.

  Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του IdEF συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα (Αίτηση Προεγγραφής) και προσκομίζοντας ατομικό και οικογενειακό εκκαθαριστικό.