Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού | IdEF College
Το logo του ιδιωτικού κολλεγίου Idef
 • Τμήματα
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Προπτυχιακό Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού


Το τμήμα «Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF προσφέρει ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής για εκείνους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.»

Τα μαθήματα διδάσκονται στα Ελληνικά και οι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα και την ίδια φοιτητική ιδιότητα με τους φοιτητές της Γαλλίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοίτησης απονέμεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence του τμήματος «Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord.

1ο πτυχίο

Licence 1 (1o Έτος)

LICENCE 1 STAPS

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 1

 

 

4

Expression écrite et orale

Γραπτή και προφορική έκφραση

-

24

2

Bases Méthodologiques

Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας

12

8

2

Unité 2 : Compétences disciplinaires 1 - Initiation aux sciences du vivant

 

 

6

Physiologie cardiovasculaire et système nerveux

Καρδιαγγειακό και Νευρικό Σύστημα: Φυσιολογία και ανατομία

12

8

3

Anatomie 

Ανατομία: Άνω Άκρα, Κάτω Άκρα και Σπονδυλική Στήλη 

12

8

3

Unité 3 : Compétences disciplinaires 2 - Initiation aux sciences humaines

 

 

9

Psychologie cognitive

Γνωστική ψυχολογία

12

8

3

Histoire du sport 

Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

12

-

3

Sciences intervention

Επιστήμη της Παρέμβασης: Παρακολούθηση και Διδακτική στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση 

-

12

3

Unité 4 : Compétences disciplinaires 3 - Pratique des APSA

 

 

6

Natation

Κολύμβηση

4

20

2

Musculation

Μυϊκή ενδυνάμωση

4

20

2

Football

Αρχές διδακτικής Ποδοσφαίρισης

4

20

2

Unité 5 : Compétences préprofessionnelles 1 - Connaissance des métiers de la formation STAPS

 

 

5

Métiers du Sport – Projet pro 

Αθλητικά επαγγέλματα

6

8

3

Activité physique et la santé

Ευρωστία και Υγεία (Άσκηση για όλους)

12

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 2

 

 

7

Français

Γαλλικά

-

24

3

Informatique : TICE et APSA

Πληροφορική για καθηγητές Φυσικής αγωγής

-

15

2

Expression écrite et orale

Γραπτή και προφορική έκφραση

-

24

2

Unité 2 : Compétences disciplinaires 4 - Approches fonctionnelles des sciences du vivant

 

 

6

Physiologie des grandes fonctions

Φυσιολογία του Ανθρώπου

12

8

3

Biomécanique du geste sportif 

Αθλητική Βιομηχανική

12

8

3

Unité 3 : Compétences disciplinaires 5 - Approches fonctionnelles des sciences humaines

 

 

6

Sociologie appliquée (aux STAPS)

Αθλητική Κοινωνιολογία (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία)

12

8

3

Psychologie sociale

Κοινωνική ψυχολογία

12

8

3

Unité 4 : Compétences disciplinaires 6 - Pratique des APSA

 

 

6

Athlétisme

Κλασικός Αθλητισμός: Ρίψεις & Άλματα

4

20

2

Basketball

Αρχές Διδακτικής Καλαθοσφαίρισης

4

20

2

Danse

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

4

20

2

Unité 5 : Compétences préprofessionnelles 1 - Connaissance des métiers de la formation STAPS

 

 

5

Entraînement Sportif

Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης

12

8

5

Licence 2 (2ο Έτος)

LICENCE 2 STAPS

3ème semestre - 3ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 3

 

 

2

Français

Γαλλικά

-

24

2

Unité 2 : Compétences disciplinaires 7 - Déterminants scientifiques de l'exercice

 

 

11

Physiologie de l’exercice et de l’entraînement 

Εργοφυσιολογία Ι: Φυσιολογία της άσκησης και της προπόνησης

12

8

2

Anatomie fonctionnelle 

Κινησιολογία

12

8

2

Bioénergétique, Biochimie, métabolisme et nutrition

Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία

12

8

2

Psychologie du développement

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

12

8

2

Outils de l’intervention 

Μέθοδοι Παρέμβασης: Αθλητική Παιδαγωγική & Διδακτική

-

24

3

Unité 3 : Compétences disciplinaires 8 - Pratique et didactique des APSA

 

 

7

Vitesse / Endurance

Κλασικός Αθλητισμός II: Δρόμοι

4

20

2

Haltérophilie

Άρση Βαρών

4

20

2

Option APSA : renforcement théorique et pratique

Μάθημα επιλογής: Ανάλογα με την ειδικότητα

4

20

3

Unité 4 : Compétences - Préprofessionnelles 3 - ES

 

 

10

Prévention et APS

Πρόληψη Τραυματισμών των Ασκούμενων

12

-

2

Analyse de la Tâche, Évaluation et Planification + Mise en stage (25h)

Ανάλυση έργου, αξιολόγηση και προγραμματισμός + πρακτική (25 ώρες)

12

8

5

Les filières énergétiques et les capacités physiques

Ενεργειακοί Μηχανισμοί και Φυσικές Ικανότητες

12

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème semestre - 4ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 4

 

 

2

Français

Γαλλικά

-

20

1

Informatique : bureautique 

Πληροφορική

-

15

1

Unité 2 : Compétences disciplinaires 9 - Déterminants scientifiques de l'exercice

 

 

8

Contrôle moteur et APSA

Κινητική Συμπεριφορά

12

8

2

Psychologie de l’apprentissage

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

12

8

2

Anatomie, physiologie et biomécanique : analyses de pratiques (selon parcours)

Αθλητική Φυσικοθεραπεία

4

12

2

Sociologie des APS et du corps

Αθλητική Κοινωνιολογία

12

8

2

Unité 3 : Compétences Préprofessionnelles 4 - ES - APSA et intervention

 

 

9

Jeux Pré-Sportifs : Adaptations et Coordination

Διδακτική & Πρακτική στην Νηπιακή Ηλικία

4

16

2

Option : Natation ou Football ou Basketball ou Danse ou Haltéro-musculation-force : renforcement théorique et pratique 

Μάθημα επιλογής: Ανάλογα με την ειδικότητα

24

24

3

Spécialité : Natation ou Football ou Basketball ou Danse ou Haltéro-musculation-force ou Athlétisme : analyser et intervenir jusqu’au haut niveau - Spécialité Natation uniquement : certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » (SSMA)

Ειδικότητα: Κολύμβηση ή Ποδοσφαίριση ή Καλαθοσφαίριση ή Χορός ή Fitness ή Κλασικός Αθλητισμός. Ανάλυση και παρέμβαση έως και σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού. Για την επιλογή της κολύμβησης δίνεται πιστοποιητικό εξειδίκευσης ναυαγοσωστική & ασφάλεια σε θαλάσσιο περιβάλλον

-

24

3

Sport (Universitaire) : pratique et encadrement en compétition

Αθλητισμός (σε συλλόγους): πρακτική και πλαισίωση σε αγώνες

-

20

1

Unité 4 : Compétences Préprofessionnelles 5 - ES

 

 

11

Administration, Gestion du sport en Grèce

Αθλητική Οργάνωση & Διοίκηση

12

-

2

Biomécaniques et performance

Εφαρμοσμένη Αθλητική Βιομηχανική

12

-

2

Psychologie et performance

Αθλητική Ψυχολογία I

12

-

2

Suivi de stage (50h) – Intervention – Préparation oral

Ειδικότητα: Παρακολούθηση σε συλλόγους τμήματα Ακαδημιών - Πρακτική (25 ώρες)

-

24

5

Licence 3 (3ο Έτος)

LICENCE 3 STAPS

5ème semestre - 5ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 5

 

 

3

Français

Γαλλικά

-

12

1

Informatique Spécifique 

Πληροφορική

-

12

1

Insertion professionnelle : le contexte d’exercice 

Αθλητικές Εργασιακές Σχέσεις 

-

12

1

Unité 2 : Compétences préprofessionnelles 6 - ES

 

 

15

Apprentissages moteurs

Κινητική Μάθηση

8

8

2

Croissance, physiologie, développement et APS

Ανάπτυξη, Ωρίμανση & Άσκηση

8

8

2

Pathologies chez l’enfant et l’adolescent 

Αθλητιατρική Ι: Παθολογίες σε παιδιά & εφήβους

8

-

1

Préparation mentale

Αθλητική Ψυχολογία II

8

8

2

Filière Aérobie : développement et optimisation

Εργοφυσιολογία II + Εργομετρία: Αερόβιος Μηχανισμός

12

12

2

Filière Anaérobie : développement et optimisation

Εργοφυσιολογία III + Εργομετρία: Αναερόβιος Μηχανισμός

12

12

2

Musculation, développement de la force

Μηχανισμοί Ανάπτυξης Δύναμης 

12

12

2

Nutrition et performance

Διατροφή: Αθλητική Απόδοση & Υγεία 

12

12

2

Unité 3 : Compétences préprofessionnelles 7 - ES

 

 

12

Stage (50h) : conception et planification de l’entraînement 

Ειδικότητα: Πρακτική Διδασκαλία σε Ακαδημίες - Πρακτική (50 ώρες)

-

12

5

Spécialité : Natation ou Football ou Basketball ou Danse ou Haltéro-musculation-force : analyser et intervenir jusqu’au haut niveau

Ειδικότητα: Παρακολούθηση και Καταγραφή προπονήσεων Προαγωνιστικών Κατηγοριών

-

24

3

Préparation Physique Terrain : vitesse (12h) coordination (12h) endurance(12h)

Ειδικότητα: Φυσική Κατάσταση σε γήπεδο

-

36

2

Option : Natation ou Football ou Basketball ou Danse ou Haltéro-musculation-force ou Athlétisme : renforcement théorique et pratique 

Μάθημα επιλογής: Ανάλογα με την ειδικότητα

-

24

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème semestre - 6ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

CM

TD

ECTS

Unité 1 : Compétences linguistiques et transversales 6

 

 

3

Français

Γαλλικά

-

12

1

Informatique Spécifique

Πληροφορική

-

12

1

Initiation à la recherche

Εισαγωγή στην Έρευνα

-

12

1

Unité 2 : Compétences préprofessionnelles 8 - ES

 

 

10

Cadre juridique et professionnel des APS – Conduite de projet

Αθλητικό Δίκαιο

8

8

2

Prévention, Dopage,  Surentraînement

Ντόπινγκ και Αντιντόπινγκ

8

8

2

Sport et société

Αθλητισμός και Κοινωνία

8

8

2

Management, Gestion du groupe

Αθλητικό Μάρκετινγκ

8

8

2

Outils d’analyse et de suivi des facteurs de la performance

Στατιστική 

-

24

2

Unité 3 : Compétences préprofessionnelles 9 - ES

 

 

17

Ré-athlétisation - réentraînement

Αθλητιατρική ΙΙ + Λειτουργική Αποκατάσταση

-

24

2

Stage (50h) & Suivi de stage / ORAL : Mise en œuvre de l'entraînement 

Ειδικότητα: Πρακτική Άσκηση σε Προαγωνιστικά Τμήματα - Πρακτική (50 ώρες)

-

24

6

Spécialité : Natation ou Football ou Basketball ou Danse ou Haltéro-musculation-force : analyser et intervenir jusqu’au haut niveau

Ειδικότητα: Παρακολούθηση και Πρακτική Άσκηση σε Αγωνιστικά Τμήματα

-

24

3

Préparation Physique Terrain : Fitness

Ειδικότητα: Φυσική Προετοιμασία σε γήπεδο

-

36

3

Option APSA : renforcement théorique et pratique

Μάθημα επιλογής

-

24

2

Sport (Universitaire) : pratique et encadrement en compétition

Αθλητισμός (σε συλλόγους): πρακτική και πλαισίωση σε αγώνες

-

20

1

Διάρκεια σπουδών

3 ακαδημαϊκά έτη φοίτησης και δυνατότητα παρακολούθησης 4ου ακαδημαϊκού έτους (εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής)

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνική γλώσσα (ταυτόχρονη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας)

Πιστωτικές Μονάδες

180 ECTS (3ετής φοίτηση) ή 240 ECTS (4ετής φοίτηση)

Μαθήματα

Το Κολλέγιο ΙdEF ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου και τα πρακτικά μαθήματα διενεργούνται 2-3 φορές την εβδομάδα σε Αθλητικούς Συλλόγους με τους οποίους συνεργάζεται το Κολλέγιο. Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται από άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό με ακαδημαϊκή, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία ενώ τα πρακτικά μαθήματα από καταξιωμένους επαγγελματίες-προπονητές με μεγάλη επαγγελματική πορεία στον χώρο του Αθλητισμού και της προπονητικής.

Πτυχία / Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος μπορούν να απασχοληθούν

 • Με το διετές πτυχίο DEUG STAPS, με στόχο την πλαισίωση και ψυχαγωγία οποιουδήποτε κοινού των δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής ή αθλητισμού σε αρχάριο επίπεδο, στα πλαίσια προπόνησης συντήρησης ή αναψυχής με εξαίρεση την πρακτική αγώνων.
 • Με το τριετές πτυχίο Licence STAPS Προπονητικής (180 ECTS), με στόχο την πλαισίωση και ψυχαγωγία οποιουδήποτε κοινού των δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής ή αθλητισμού σε αρχάριο επίπεδο, στα πλαίσια συντήρησης ή αναψυχής. Την πλαισίωση οποιουδήποτε κοινού με στόχο την προσωπική βελτίωση ή ανάπτυξη των επιδόσεων στην ή στις ειδικότητες που αναφέρονται στην περιγραφή του διπλώματος. Κατά συνέπεια, απασχόληση στον τομέα της προπονητικής σε αθλητικές ομάδες ή συλλόγους, σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, κέντρα άσκησης και υγείας, κατασκηνώσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, κ.α.
 • Με το τετραετές πτυχίο (240 ECTS) και την αναγνώριση του ΣΑΕΠ, ως καθηγητές Γυμναστικής σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία και να συνεχίσουν σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού με στόχο την έρευνα ή την ακαδημαϊκή καριέρα.

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Επώνυμο(*)
  Invalid Input

  Όνομα(*)
  Invalid Input

  Email(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input

  Βαθμός β΄ Λυκείου
  Invalid Input

  Ενδιαφέρομαι για τη Σχολή
  Invalid Input

  Παρακαλούμε εισάγετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε ως χρήσιμη
  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

   Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

    

   • Απολυτήριο λυκείου
   • Πιστοποιημένη αθλητική εμπειρία / Αθλητικές Δοκιμασίες
   • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
   • 4 φωτογραφίες
   • Αίτηση εγγραφής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF

   Ο φάκελος εγγραφής των υποψήφιων φοιτητών στο τμήμα Επιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εγκρίνεται από την επιτροπή του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris-13.