Ιδιωτική Νομική Σχολή στην Αθήνα | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College

Πτυχίο Νομικής

Η σχολή Νομικής του IdEF έχει ως παιδαγωγικό στόχο

 • Την άρτια εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής Επιστήμης αλλά και τον χειρισμό συλλογιστικής και κριτικής σκέψης.

 • Την άρτια εκμάθηση των νομικών τεχνικών και της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας (νομικό δοκίμιο, σχολιασμός κειμένου, σχολιασμός απόφασης, ανάλυση νομικών εγγράφων, πρακτικό,…).

 • Τον άρτιο χειρισμό του γραπτού και του προφορικού νομικού λόγου.

 • Την διαμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών υψηλής ποιότητας.

Το πρόγραμμα Master Recherche Εμπορικού Δικαίου Sorbonne Paris Nord περιλαμβάνει την κατάρτιση των φοιτητών στο νομικό προβληματισμό σχετικά με τις δομές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των αγορών. Διαθέτει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών που εμπεριέχει την εμβάθυνση των βασικών θεμελιωδών τομέων του Δικαίου (Εταιρικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο) καθώς και εισαγωγή σε σύγχρονα μαθήματα ειδικότητας όπως Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, Δίκαιο των συμβάσεων και υπερχρέωση των καταναλωτών καθώς και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο. Η είσοδος του φοιτητή στην έρευνα εξασφαλίζεται με την πραγματοποίηση σεμιναρίων αλλά και με την σημαντική διαδικασία συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

Επιδιωκόμενες Δεξιότητες

Ο απόφοιτος του τμήματος Νομικής του κολλεγίου IdEF θα κατέχει:

 • Άριστα τις θεμελιώδεις γνώσεις νομικής αλλά και μια γενική και νομική παιδεία που θα του επιτρέπει την απόλυτη κατανόηση νομικών θεμάτων.

 • Άριστα τον τρόπο ανάγνωσης των δικαστικών αποφάσεων των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.

 • Άριστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα και ειδικότερα τη νομική ορολογία τους.

 • Άριστα τον τρόπο εύρεσης άσκησης, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος καθώς και σύνταξης έκθεσης έρευνας.

 • Άριστα τα βασικά νομικά μαθήματα όπως: Αστικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο και Ποινικό Δίκαιο.

 • Άριστα την μεθοδολογία του νομικού συλλογισμού.

 • Άριστα τους κανόνες του δημοσίου διεθνούς Δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

Ο απόφοιτος του προγράμματος master θα μπορεί να διδάσκει τη Νομική Επιστήμη, να διεξάγει έρευνα και προετοιμασία νομικών υποθέσεων, να συντάσσει εκθέσεις, να προετοιμάζει την υπεράσπιση του πελάτη του, να αναλαμβάνει τη διαχείριση νομικού τμήματος, να συντάσσει συμβάσεις, να αναλαμβάνει τη νομική πλαισίωση διαπραγματευτών, τη σύνταξη δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων, τη συγγραφή νομικών άρθρων όπως και τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.

Σπούδασε
Πτυχίο Νομικής
Ζητήστε μας πληροφορίες

1ο πτυχίο

Τα τρία πρώτα έτη αποτελούν την «Licence». Με το προπτυχιακό Νομικής Licence δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο, διάρκειας 12 μηνών. Στη συνέχεια προβλέπεται αυτόματη εγγραφή σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής «Licence» με δύο τρόπους:

Ελληνόφωνο πρόγραμμα
με εκμάθηση γαλλικών

Γαλλόφωνο πρόγραμμα

με εκμάθηση ελληνικών

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (supports de cours) διανέμονται στους φοιτητές και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και γαλλικά).

Οι εξετάσεις για το ελληνόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα Ελληνικά με εξαίρεση τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τους Γάλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Paris 13 στο τέλος του 6ου εξαμήνου.

Οι εξετάσεις για το γαλλόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Licence 1 (1o Έτος)

LICENCE 1 DROIT

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

12

18

Droit constitutionnel 1

Συνταγματικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit constitutionnel 1

TD Συνταγματικό Δίκαιο 1

Introduction au Droit privé

Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

4

6

TD Introduction au Droit privé

TD Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

Introduction historique à l’étude du Droit

Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

4

6

TD Introduction historique à l’étude du Droit

TD Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 1

7

12

Relations internationales

Διεθνείς σχέσεις

2

3

Introduction à la Science Politique 1

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 1

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

2

Expression écrite (Méthodologie Juridique 1)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 1

1

1

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

1

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

12

18

Droit civil (Droit de la famille)

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit de la famille)

TD Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

Droit constitutionnel 2

Συνταγματικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit constitutionnel 2

TD Συνταγματικό Δίκαιο 2

Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

4

6

TD Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

TD Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 2

7

12

Institutions Judiciaires

Δικαστικοί Θεσμοί

2

3

Organisation administrative

Διοικητική οργάνωση

2

3

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

1

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

2

Expression écrite (Méthodologie Juridique 2)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 2 (1o έως 2ο Έτος)

LICENCE 2 DROIT

 

3ème semestre - 3ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 3

14

21

Droit administratif 1

Διοικητικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit administratif 1

TD Διοικητικό Δίκαιο 1

Droit civil (Droit des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

Droit des affaires

Εμπορικό Δίκαιο

4

6

TD Droit des affaires

TD Εμπορικό Δίκαιο

Finances publiques

Δημοσιονομικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 3

7

9

Histoire des institutions publiques contemporaines

Ιστορία των Σύγχρονων Δημοσίων Θεσμών

2

3

Culture Juridique Française 1

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 1

2

3

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

2

2

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
 

4ème semestre - 4ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 4

14

21

Droit administratif 2

Διοικητικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit administratif 2

TD Διοικητικό Δίκαιο 2

Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

Droit pénal général

Γενικό ποινικό Δίκαιο

4

6

TD Droit pénal général

TD Γενικό ποινικό Δίκαιο

Introduction au Droit fiscal

Εισαγωγή στο φορολογικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 4

10

9

Institutions Européennes

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

2

2

Histoire du Droit privé

Ιστορία του ιδιωτικού Δικαίου

2

2

Droit des biens

Εμπράγματο Δίκαιο

2

2

Culture Juridique Française 2

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 2

1

1

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

2

1

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 3 (2o έως 3ο Έτος)

LICENCE 3 DROIT

 

5ème semestre - 5ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 5

14

21

Droit civil (Régime général des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

4

6

TD Droit civil (Régime général des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

Droit des sociétés 1

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

4

6

TD Droit des sociétés 1

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

Droit du travail (Relations individuelles)

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

2

3

Droit administratif 3 (Fonction publique)

Διοικητικό Δίκαιο 3 (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο)

2

3

Droit international public 1

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 1

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 5

5

9

Histoire du Droit des biens

Ιστορία του Εμπράγματου Δικαίου

2

3

Droit pénal et procédure pénale Hellénique

Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

3

 

6ème semestre - 6ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 6

14

21

Droit civil (Droit des contrats spéciaux)

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό ενοχικό Δίκαιο)

2

3

Droit des sociétés 2

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

4

6

TD Droit des sociétés 2

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

Droit administratif 4 (Les biens)

Διοικητικό Δίκαιο 4 (Δημόσια περιουσία)

2

3

Droit des libertés fondamentales

Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

4

6

TD Droit des libertés fondamentales

TD Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

Droit institutionnel de l’Union Européenne

Δίκαιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 6

5

9

Droit civil et procédure civile Hellénique 1

Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 1 (Θεωρία)

2

3

TD Droit civil et procédure civile Hellénique 1

TD Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 1 (Πρακτικά)

2

3

Droit et politiques de l'Union Européenne

Δίκαιο και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

3

Master 1

Το τέταρτο έτος σπουδών, το έτους του πτυχίου, ονομάζεται «Master 1». Mε την ολοκλήρωση του απονέμεται το πτυχίο Νομικής «Μaîtrise». Με την «Μaîtrise» δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο, διάρκειας 18 μηνών, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πτυχιούχους Νομικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων ΑΤΕΕΝ (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και εγγραφή στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους μετά από εξετάσεις επάρκειας.

Master 1 (4o Έτος)

MASTER 1 DROIT PRIVE

(PARCOURS DROIT DES AFFAIRES - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 1

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

 

6

TD Droit fiscal des affaires 1

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

Droit international privé 1

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 1 (σύγκρουση νόμων)

4

Unité 2 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Droit cambiaire et bancaire

Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

 

6

TD Droit cambiaire et bancaire

TD Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

Unité 3 : Unité complémentaire 1

2

6

Droit du Marché 1 (Droit des biens de l'entreprise)

Δίκαιο της Αγοράς 1 (Δίκαιο της εταιρικής περιουσίας)

 

3

Droit du commerce international

Διεθνές εμπορικό Δίκαιο

3

Unité 4 : Unité complémentaire 2

2

5

Droit des sûretés

Εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες

 

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

2

Unité 5 : Unité d’ouverture

1

3

Droit Civil et Procédure Civile Hellénique 2

Ελληνικό Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 2

 

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 6 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 2

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

 

6

TD Droit fiscal des affaires 2

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

Droit international privé 2

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2

4

Unité 7 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Prévention et traitement des difficultés des entreprises

Πτωχευτικό Δίκαιο

 

6

TD Prévention et traitement des difficultés des entreprises

TD Πτωχευτικό Δίκαιο

Unité 8 : Unité complémentaire 1

2

6

Droit du marché 2 (Droit de la concurrence)

Δίκαιο της αγοράς 2 (Δίκαιο του ανταγωνισμού)

 

3

Droit des successions et des libéralités

Κληρονομικό Δίκαιο

3

Unité 9 : Unité complémentaire 2

2

6

Comptabilité et Droit comptable

Λογιστική και λογιστικό Δίκαιο

 

3

Droit administratif et procédure administrative Hellénique

Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

3

Unité 10 : Unité d’ouverture

1

2

Anglais Juridique 2

Anglais Juridique 2

 

2

Master 2

Το μεταπτυχιακό Νομικής «Master Recherche» Εμπορικού Δικαίου του Sorbonne Paris Nord απονέμει στο φοιτητή ένα διακεκριμένο πτυχίο master, αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη. Το «Master Recherche» Εμπορικού Δικαίου προσφέρει ισχυρή κατάρτιση προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και βασίζεται σε τριάντα χρόνια εμπειρίας ενός επιτυχημένου και ανταγωνιστικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Master 2 (5o Έτος)

MASTER 2 DROIT PRIVE

(PARCOURS DROIT DES AFFAIRES - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 11 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

9

Droit des affaires

Εμπορικό Δίκαιο

 

6

Séminaires de Droit des affaires

Σεμινάρια Εμπορικού Δικαίου

 

3

Unité 12 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

9

Droit fiscal de l'entreprise

Φορολογικό Δίκαιο των εταιρίων

 

6

Séminaires de Droit fiscal de l'entreprise

Σεμινάρια Φορολογικού Δικαίου των εταιρίων

 

3

Unité 13 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 1

3

6

Droit comparé (français/anglais)

Συγκριτικό Δίκαιο (γαλλικό/αγγλικό)

 

4

Initiation à la recherche

Εισαγωγή στην έρευνα

 

2

Unité 14 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 2

2

3

Droit Européen des contrats

Ευρωπαϊκό Δίκαιο των συμβάσεων

 

2

Droit approfondi des obligations

Εμβάθυνση στο ενοχικό Δίκαιο

 

1

Unité 15 : Unité d’ouverture 1

1

3

Séminaires d'ouverture (Droit de la propriété intellectuelle)

Σεμινάρια (Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας)

 

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 16 : Unité d'enseignements fondamentaux 3

3

9

Droit bancaire et financier (Européen et international)

Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Δίκαιο (Ευρωπαϊκό και Διεθνές)

 

6

Séminaires de Droit bancaire et financier

Σεμινάρια Τραπεζικού και χρηματοοικονομικού Δικαίου

 

3

Unité 17 : Unité d'enseignements fondamentaux 4

3

9

Mémoire ou stage

Μεταπτυχιακή διατριβή

 

9

Unité 18 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 3

3

6

Droit social de l'entreprise

Κοινωνικό Δίκαιο των επιχειρήσεων

 

3

Contrats internationaux

Διεθνείς συμβάσεις

 

3

Unité 19 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 4

2

3

Histoire du Droit des affaires

Ιστορία του εμπορικού Δικαίου

 

1

Droit du commerce électronique

Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

 

1

Droit des contrats de consommation et du surendettement

Δίκαιο των συμβάσεων και της υπερχρέωσης των καταναλωτών

 

1

Unité 20 : Unité d’ouverture 2

1

3

Séminaires d'ouverture (Droit du marché immobilier)

Σεμινάρια (Δίκαιο της αγοράς της ακίνητης περιουσίας)

 

3

Οι διδασκαλίες και οι εξετάσεις στο Master 1 και το Master 2 γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Συνέχιση Σπουδών

Ο φοιτητής του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF μπορεί εάν το επιθυμεί, να συνεχίσει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. 

Με την απόκτηση του προπτυχιακού Νομικής «Licence» η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη. 

Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο μεταπτυχιακό Νομικής Master 2 γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.

Επαγγελματικές Δυνατότητες

Με την απόκτηση του πτυχίου Νομικής Licence, κάθε πτυχιούχος έχει την δυνατότητα να εγγραφεί για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο, με διάρκεια ενός έτους.

Μετά το πέρας της άσκησης προβλέπεται η αυτόματη εγγραφή του σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο κατέχοντας την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου. 

Γενικότερα, ο συνδυασμός της Νομικής επιστήμης με το γαλλικό σύστημα διδάσκουν τον ιδανικό τρόπο σκέψης, τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης μαζί με έναν υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό που αποτελούν τη βάση για την γενικότερη επαγγελματική σταδιοδρομία του αποφοίτου.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

«Θέλετε να σας καλέσουμε για παραπάνω πληροφορίες; παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »

Ονοματεπώνυμο *
Προσθέστε το oνοματεπώνυμο σας

Email *
Προσθέστε το Email σας

Τηλέφωνο*
Προσθέστε το τηλέφωνο σας

Ενδιαφέρομαι για τη Σχολή *
Επιλέξτε την σχολή ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε εισάγετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε ως χρήσιμη

Συμπληρώστε το πεδίο.

Παρακαλούμε ολοκληρώστε την διαδικασία.

  Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

  • Απολυτήριο Λυκείου 
  •  Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  
  • 4 φωτογραφίες  
  • Αίτηση εγγραφής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF  

  Πρόσβαση στην Licence 1 (1ο έτος σπουδών) με το απολυτήριο Λυκείου. Ο φάκελος εγγραφής των υποψήφιων φοιτητών στο τμήμα Νομικής εγκρίνεται από την επιτροπή του Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord.  

  Κατάταξη στην Licence 2 (2ο έτος σπουδών) κατόπιν υποβολής ντοσιέ, συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τριών ετών σπουδών σε άλλο Πανεπιστήμιο (180 ECTS), και σε συναφές τμήμα με τη Νομική επιστήμη.