Προπτυχιακό Τμήμα Νομικής στην Αθήνα | IdEF College
Το logo του ιδιωτικού κολλεγίου Idef
 • Τμήματα
 • Νομική

Πτυχίο Νομικής

Οι σπουδές Νομικής στο ιδιωτικό κολλέγιο IdEF  επικεντρώνονται στη διδασκαλία συγκεκριμένων επιστημών σε προπτυχιακό επίπεδο.»

1ο πτυχίο

Τα τρία πρώτα έτη αποτελούν την «Licence». Με το προπτυχιακό Νομικής Licence δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο, διάρκειας 12 μηνών. Στη συνέχεια προβλέπεται αυτόματη εγγραφή σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου.

Licence 1 (1o Έτος)

LICENCE 1 DROIT

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

12

18

Droit constitutionnel 1

Συνταγματικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit constitutionnel 1

TD Συνταγματικό Δίκαιο 1

Introduction au Droit privé

Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

4

6

TD Introduction au Droit privé

TD Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

Introduction historique à l’étude du Droit

Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

4

6

TD Introduction historique à l’étude du Droit

TD Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 1

7

12

Relations internationales

Διεθνείς σχέσεις

2

3

Introduction à la Science Politique 1

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 1

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

2

Méthodologie Juridique 1 (Expression écrite)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 1

1

1

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

1

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

12

18

Droit civil (Droit de la famille)

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit de la famille)

TD Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

Droit constitutionnel 2

Συνταγματικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit constitutionnel 2

TD Συνταγματικό Δίκαιο 2

Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

4

6

TD Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

TD Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 2

7

12

Institutions Judiciaires

Δικαστικοί Θεσμοί

2

3

Organisation administrative

Διοικητική οργάνωση

2

3

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

1

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

2

Méthodologie Juridique 2 (Expression écrite)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 2 (1o έως 2ο Έτος)

LICENCE 2 DROIT

 

3ème semestre - 3ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 3

14

21

Droit administratif 1

Διοικητικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit administratif 1

TD Διοικητικό Δίκαιο 1

Droit civil (Droit des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

Droit des affaires

Εμπορικό Δίκαιο

4

6

TD Droit des affaires

TD Εμπορικό Δίκαιο

Finances publiques

Δημοσιονομικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 3

7

9

Histoire des institutions publiques contemporaines

Ιστορία των Σύγχρονων Δημοσίων Θεσμών

2

3

Culture Juridique Française 1

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 1

2

3

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

2

2

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
 

4ème semestre - 4ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 4

14

21

Droit administratif 2

Διοικητικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit administratif 2

TD Διοικητικό Δίκαιο 2

Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

Droit pénal général

Γενικό ποινικό Δίκαιο

4

6

TD Droit pénal général

TD Γενικό ποινικό Δίκαιο

Introduction au Droit fiscal

Εισαγωγή στο φορολογικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 4

10

9

Institutions Européennes

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

2

2

Histoire du Droit privé

Ιστορία του ιδιωτικού Δικαίου

2

2

Droit des biens

Εμπράγματο Δίκαιο

2

2

Culture Juridique Française 2

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 2

1

1

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

2

1

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 3 (2o έως 3ο Έτος)

LICENCE 3 DROIT

 

5ème semestre - 5ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 5

14

21

Droit civil (Régime général des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

4

6

TD Droit civil (Régime général des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

Droit des sociétés 1

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

4

6

TD Droit des sociétés 1

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

Droit du travail (Relations individuelles)

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

2

3

Droit administratif 3 (Fonction publique)

Διοικητικό Δίκαιο 3 (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο)

2

3

Droit international public 1

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 1

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 5

5

9

Histoire du Droit des biens

Ιστορία του Εμπράγματου Δικαίου

2

3

Droit pénal spécial

Ειδικό ποινικό Δίκαιο

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

3

 

6ème semestre - 6ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 6

14

21

Droit civil (Droit des contrats spéciaux)

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό ενοχικό Δίκαιο)

2

3

Droit des sociétés 2

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

4

6

TD Droit des sociétés 2

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

Droit administratif 4 (Les biens)

Διοικητικό Δίκαιο 4 (Δημόσια περιουσία)

2

3

Droit des libertés fondamentales

Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

4

6

TD Droit des libertés fondamentales

TD Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

Droit institutionnel de l’Union Européenne

Δίκαιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 6

5

9

Histoire des idées politiques

Ιστορία των πολιτικών ιδεών

2

3

Droit et politiques de l'Union Européenne

Δίκαιο και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

3

Master 1

’Το τέταρτο έτος σπουδών, το έτους του πτυχίου, ονομάζεται «Master 1». Mε την ολοκλήρωση του απονέμεται το πτυχίο Νομικής «Μaîtrise». Με την «Μaîtrise» δίνεται η δυνατότητα εγγραφής για άσκηση σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο, διάρκειας 18 μηνών, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πτυχιούχους Νομικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και εγγραφή στους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους μετά από εξετάσεις επάρκειας.

Master 1 (4o Έτος)

MASTER 1 DROIT PRIVE

(PARCOURS DROIT DES AFFAIRES - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 1

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

 

6

TD Droit fiscal des affaires 1

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

Droit international privé 1

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 1 (σύγκρουση νόμων)

4

Unité 2 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Droit cambiaire et bancaire

Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

 

6

TD Droit cambiaire et bancaire

TD Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

Unité 3 : Unité complémentaire 1

2

6

Procédure civile

Πολιτική Δικονομία

 

2

Droit du commerce international

Διεθνές εμπορικό Δίκαιο

2

Droit de la propriété intellectuelle

Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

2

Unité 4 : Unité complémentaire 2

2

5

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

 

2

Droit des régimes matrimoniaux

Αστικό Δίκαιο: Περιουσιακές σχέσεις συζύγων

3

Unité 5 : Unité d’ouverture

1

3

Droit des sûretés

Εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες

 

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 6 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 2

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

 

6

TD Droit fiscal des affaires 2

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

Droit international privé 2

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2

4

Unité 7 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Prévention et traitement des difficultés des entreprises

Πτωχευτικό Δίκαιο

 

6

TD Prévention et traitement des difficultés des entreprises

TD Πτωχευτικό Δίκαιο

Unité 8 : Unité complémentaire 1

2

6

Droit de la concurrence

Δίκαιο του ανταγωνισμού

 

2

Droit des successions et des libéralités

Κληρονομικό Δίκαιο

2

Droit des biens de l’entreprise

Δίκαιο της εταιρικής περιουσίας

2

Unité 9 : Unité complémentaire 2

2

5

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

 

2

Droit Immobilier

Δίκαιο ακίνητης περιουσίας

3

Unité 10 : Unité d’ouverture

1

3

Comptabilité et Droit comptable

Λογιστική και λογιστικό Δίκαιο

 

3

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής «Licence» με δύο τρόπους:

Ελληνόφωνο πρόγραμμα
με εκμάθηση γαλλικών

Γαλλόφωνο πρόγραμμα

με εκμάθηση ελληνικών

Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια (supports de cours) διανέμονται στους φοιτητές και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και γαλλικά).

Οι εξετάσεις για το ελληνόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα Ελληνικά με εξαίρεση τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τους Γάλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Paris 13 στο τέλος του 6ου εξαμήνου.

Οι εξετάσεις για το γαλλόφωνο πρόγραμμα γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Οι διδασκαλίες και οι εξετάσεις στο Master 1 και το Master 2 γίνονται στα γαλλικά με εξαίρεση τα μαθήματα ελληνικού δικαίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Η Σχολή Νομικής του IdEF / Paris 13 έχει ως παιδαγωγικό στόχο:

- Την άρτια εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής Επιστήμης αλλά και τον χειρισμό συλλογιστικής και κριτικής σκέψης.

- Την άρτια εκμάθηση των νομικών τεχνικών και της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας (νομικό δοκίμιο, σχολιασμός κειμένου, σχολιασμός απόφασης, ανάλυση νομικών εγγράφων, πρακτικό,…).

- Τον άρτιο χειρισμό του γραπτού και του προφορικού νομικού λόγου.

- Την διαμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών υψηλής ποιότητας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΣΤΟΧΟΙ

Οι σπουδές Νομικής «Licence» του γαλλικού ιδιωτικού κολλεγίου IdEF έχουν ως στόχο την άριστη κατάρτιση κάθε φοιτητή προς το νομικό συλλογισμό, τις έννοιες και τις θεμελιώδεις γνώσεις της Νομικής Επιστήμης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και πάνω σε τεχνικές γνώσεις της Νομικής όπως νομικό δοκίμιο, πρακτικό, σχολιασμός κειμένου, σχολιασμός αποφάσεων, ανάλυση νομικών κειμένων, κ.α.

Επιπλέον, ο φοιτητής στο τμήμα Νομικής του IdEF θα αφομοιώσει απαραίτητες τεχνικές για άρτιο και επιστημονικό γραπτό και προφορικό λόγο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε νομικό και δικαστικό επάγγελμα αλλά και για την συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Από το 3ο έτος της «Licence» η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά και μόνο τα Γαλλικά.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Ο απόφοιτος του τμήματος Νομικής του κολλεγίου idEF θα κατέχει:

 • Άριστα τις θεμελιώδεις γνώσεις νομικής αλλά και μια γενική και νομική παιδεία που θα του επιτρέπει την απόλυτη κατανόηση νομικών θεμάτων.
 • Άριστα τον τρόπο ανάγνωσης των δικαστικών αποφάσεων των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.
 • Άριστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα και ειδικότερα τη νομική ορολογία τους.
 • Άριστα τον τρόπο εύρεσης άσκησης, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος καθώς και σύνταξης έκθεσης έρευνας.
 • Άριστα τα βασικά νομικά μαθήματα όπως: Αστικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο και Ποινικό Δίκαιο.
 • Άριστα την μεθοδολογία του νομικού συλλογισμού.
 • Άριστα τους κανόνες του δημοσίου διεθνούς Δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Επώνυμο(*)
  Invalid Input

  Όνομα(*)
  Invalid Input

  Email(*)
  Invalid Input

  Τηλέφωνο(*)
  Invalid Input

  Βαθμός β΄ Λυκείου
  Invalid Input

  Ενδιαφέρομαι για τη Σχολή
  Invalid Input

  Παρακαλούμε εισάγετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε ως χρήσιμη
  Invalid Input

  Invalid Input

  Invalid Input

   Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

    

   Πρόσβαση στην Licence 1 (1ο έτος σπουδών) με το απολυτήριο λυκείου.

   Κατάταξη στην Licence 2 (2ο έτος σπουδών) κατόπιν υποβολής ντοσιέ, συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τριών ετών σπουδών σε άλλο Πανεπιστήμιο (180 ECTS).

   Συνέχιση Σπουδών

    

   - Ο φοιτητής του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF μπορεί εάν το επιθυμεί, να συνεχίσει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε.

   - Με την απόκτηση του προπτυχιακού Νομικής «Licence»  η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη.

   - Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο μεταπτυχιακό Νομικής Master 2 γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.

   Επαγγελματικές Δυνατότητες

    

   Με την απόκτηση του πτυχίου Νομικής LIcence, κάθε πτυχιούχος έχει την δυνατότητα να εγγραφεί για άσκηση σε Κυπριακό Δικηγορικό Σύλλογο, με διάρκεια ενός έτους. Μετά το πέρας της άσκησης προβλέπεται η αυτόματη εγγραφή του σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο κατέχοντας την ιδιότητα του Ευρωπαίου Δικηγόρου.’’

   Παράλληλα, ένας απόφοιτος του τμήματος Νομικής του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF μπορεί να γίνει δικηγόρος, δικαστής, συμβολαιογράφος, εισαγγελέας, δικαστικός υπάλληλος, δικαστικός επιμελητής, υποθηκοφύλακας καθώς και νομικός σύμβουλος σε επιχείρηση. Γενικότερα, ο συνδυασμός της Νομικής επιστήμης με το γαλλικό σύστημα διδάσκουν τον ιδανικό τρόπο σκέψης, τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης μαζί με έναν υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό που αποτελούν τη βάση για την γενικότερη επαγγελματική σταδιοδρομία του αποφοίτου