Ιδιωτική Νομική Σχολή στην Αθήνα | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College

Πτυχίο Νομικής

Σπούδασε
Πτυχίο Νομικής

Παρουσίαση - Στόχοι

Η σχολή Νομικής του IdEF έχει ως παιδαγωγικό στόχο:

 • Την άρτια εκμάθηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων και εννοιών της Νομικής Επιστήμης αλλά και τον χειρισμό συλλογιστικής και κριτικής σκέψης.

 • Την άρτια εκμάθηση των νομικών τεχνικών και της νομικής ορολογίας και μεθοδολογίας (νομικό δοκίμιο, σχολιασμός κειμένου, σχολιασμός απόφασης, ανάλυση νομικών εγγράφων, πρακτικό,…).

 • Τον άρτιο χειρισμό του γραπτού και του προφορικού νομικού λόγου.

 • Την διαμόρφωση επαγγελματιών και στελεχών υψηλής ποιότητας.

Επιδιωκόμενες Δεξιότητες:

Ο απόφοιτος του τμήματος Νομικής του κολλεγίου IdEF θα κατέχει:

 • Άριστα τις θεμελιώδεις γνώσεις νομικής αλλά και μια γενική και νομική παιδεία που θα του επιτρέπει την απόλυτη κατανόηση νομικών θεμάτων.

 • Άριστα τον τρόπο ανάγνωσης των δικαστικών αποφάσεων των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων.

 • Άριστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα και ειδικότερα τη νομική ορολογία τους.

 • Άριστα τον τρόπο εύρεσης άσκησης, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος καθώς και σύνταξης έκθεσης έρευνας.

 • Άριστα τα βασικά νομικά μαθήματα όπως: Αστικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο και Ποινικό Δίκαιο.

 • Άριστα την μεθοδολογία του νομικού συλλογισμού.

 • Άριστα τους κανόνες του δημοσίου διεθνούς Δικαίου και των διεθνών σχέσεων.

Αναγνώριση Πτυχίου

Με πρώτη αναγνώριση Νομικής το 2016, το IdEF είναι το μοναδικό Κολλέγιο που συμπράττει με Δημόσιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για Νομικές Σπουδές και έχει:

 • Πτυχιούχους Νομικής εγγεγραμμένους στα βιβλία ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας μετά από εξετάσεις επάρκειας.
 • Πτυχιούχους Νομικής που εγγράφονται στα μητρώα Δικηγόρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
 • Πτυχίο Νομικής που αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) ως επαγγελματικά ισοδύναμο χωρίς διενέργεια επιπρόσθετων εξετάσεων.

Μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση

1ο πτυχίο

Licence 1 (1o Έτος)

LICENCE 1 DROIT

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

12

18

Droit constitutionnel 1

Συνταγματικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit constitutionnel 1

TD Συνταγματικό Δίκαιο 1

Introduction au Droit privé

Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

4

6

TD Introduction au Droit privé

TD Εισαγωγή στο ιδιωτικό Δίκαιο

Introduction historique à l’étude du Droit

Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

4

6

TD Introduction historique à l’étude du Droit

TD Ιστορική εισαγωγή στη μελέτη του Δικαίου

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 1

7

12

Relations internationales

Διεθνείς σχέσεις

2

3

Introduction à la Science Politique 1

Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 1

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

2

Expression écrite (Méthodologie Juridique 1)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 1

1

1

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

1

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

12

18

Droit civil (Droit de la famille)

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit de la famille)

TD Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό Δίκαιο)

Droit constitutionnel 2

Συνταγματικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit constitutionnel 2

TD Συνταγματικό Δίκαιο 2

Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

4

6

TD Histoire du Droit (Naissance de l'Etat moderne)

TD Ιστορία του Δικαίου (Γέννηση του σύγχρονου Κράτους)

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 2

7

12

Institutions Judiciaires

Δικαστικοί Θεσμοί

2

3

Organisation administrative

Διοικητική οργάνωση

2

3

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

1

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

2

Expression écrite (Méthodologie Juridique 2)

Γαλλική Νομική Μεθοδολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 2 (2ο Έτος)

LICENCE 2 DROIT

 

3ème semestre - 3ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 3

14

21

Droit administratif 1

Διοικητικό Δίκαιο 1

4

6

TD Droit administratif 1

TD Διοικητικό Δίκαιο 1

Droit civil (Droit des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο)

Droit des affaires

Εμπορικό Δίκαιο

4

6

TD Droit des affaires

TD Εμπορικό Δίκαιο

Finances publiques

Δημοσιονομικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 3

7

9

Histoire des institutions publiques contemporaines

Ιστορία των Σύγχρονων Δημοσίων Θεσμών

2

3

Culture Juridique Française 1

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 1

2

3

Français renforcé 1

Εντατικά Γαλλικά 1

2

2

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
 

4ème semestre - 4ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 4

14

21

Droit administratif 2

Διοικητικό Δίκαιο 2

4

6

TD Droit administratif 2

TD Διοικητικό Δίκαιο 2

Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

4

6

TD Droit civil (Droit des obligations - responsabilité)

TD Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό Δίκαιο - Αστική ευθύνη)

Droit pénal général

Γενικό ποινικό Δίκαιο

4

6

TD Droit pénal général

TD Γενικό ποινικό Δίκαιο

Introduction au Droit fiscal

Εισαγωγή στο φορολογικό Δίκαιο

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 4

10

9

Institutions Européennes

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί

2

2

Histoire du Droit privé

Ιστορία του ιδιωτικού Δικαίου

2

2

Droit des biens

Εμπράγματο Δίκαιο

2

2

Culture Juridique Française 2

Γαλλική Νομική Κουλτούρα 2

1

1

Français renforcé 2

Εντατικά Γαλλικά 2

2

1

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

1

Informatique d'usage

TD Πληροφορικής

   
Licence 3 (3ο Έτος)

LICENCE 3 DROIT

 

5ème semestre - 5ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 5

14

21

Droit civil (Régime général des obligations)

Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

4

6

TD Droit civil (Régime général des obligations)

TD Αστικό Δίκαιο (Γενικό καθεστώς των ενοχών)

Droit des sociétés 1

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

4

6

TD Droit des sociétés 1

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 1

Droit du travail (Relations individuelles)

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

2

3

Droit administratif 3 (Fonction publique)

Διοικητικό Δίκαιο 3 (Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο)

2

3

Droit international public 1

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 1

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 5

5

9

Histoire du Droit des biens

Ιστορία του Εμπράγματου Δικαίου

2

3

Droit pénal et procédure pénale Hellénique

Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

2

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

1

3

 

6ème semestre - 6ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 6

14

21

Droit civil (Droit des contrats spéciaux)

Αστικό Δίκαιο (Ειδικό ενοχικό Δίκαιο)

2

3

Droit des sociétés 2

Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

4

6

TD Droit des sociétés 2

TD Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες 2

Droit administratif 4 (Les biens)

Διοικητικό Δίκαιο 4 (Δημόσια περιουσία)

2

3

Droit des libertés fondamentales

Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

4

6

TD Droit des libertés fondamentales

TD Δίκαιο θεμελιωδών ελευθεριών

Droit institutionnel de l’Union Européenne

Δίκαιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Unité 2 : Unité d’enseignements transversaux 6

5

9

Droit civil et procédure civile Hellénique 1

Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 1 (Θεωρία)

2

3

TD Droit civil et procédure civile Hellénique 1

TD Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 1 (Πρακτικά)

2

3

Droit et politiques de l'Union Européenne

Δίκαιο και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2

3

Anglais Juridique 2

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 2

1

3

Master 1

Master 1 (4o Έτος)

MASTER 1 DROIT PRIVE

(PARCOURS DROIT DES AFFAIRES - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 1 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 1

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

 

6

TD Droit fiscal des affaires 1

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 1

Droit international privé 1

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 1 (σύγκρουση νόμων)

4

Unité 2 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Droit cambiaire et bancaire

Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

 

6

TD Droit cambiaire et bancaire

TD Εμπορικό Δίκαιο (Αξιόγραφα) και Τραπεζικό Δίκαιο

Unité 3 : Unité complémentaire 1

2

6

Droit du Marché 1 (Droit des biens de l'entreprise)

Δίκαιο της Αγοράς 1 (Δίκαιο της εταιρικής περιουσίας)

 

3

Droit du commerce international

Διεθνές εμπορικό Δίκαιο

3

Unité 4 : Unité complémentaire 2

2

5

Droit des sûretés

Εμπράγματες και προσωπικές ασφάλειες

 

3

Anglais Juridique 1

Αγγλική γλώσσα και νομική ορολογία 1

2

Unité 5 : Unité d’ouverture

1

3

Droit Civil et Procédure Civile Hellénique 2

Ελληνικό Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 2

 

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 6 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

10

Droit fiscal des affaires 2

Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

 

6

TD Droit fiscal des affaires 2

TD Φορολογικό εμπορικό Δίκαιο 2

Droit international privé 2

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2

4

Unité 7 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

6

Prévention et traitement des difficultés des entreprises

Πτωχευτικό Δίκαιο

 

6

TD Prévention et traitement des difficultés des entreprises

TD Πτωχευτικό Δίκαιο

Unité 8 : Unité complémentaire 1

2

6

Droit du marché 2 (Droit de la concurrence)

Δίκαιο της αγοράς 2 (Δίκαιο του ανταγωνισμού)

 

3

Droit des successions et des libéralités

Κληρονομικό Δίκαιο

3

Unité 9 : Unité complémentaire 2

2

6

Comptabilité et Droit comptable

Λογιστική και λογιστικό Δίκαιο

 

3

Droit administratif et procédure administrative Hellénique

Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία

3

Unité 10 : Unité d’ouverture

1

2

Anglais Juridique 2

Anglais Juridique 2

 

2

Master 2

Master 2 (5o Έτος)

MASTER 2 DROIT PRIVE

(PARCOURS DROIT DES AFFAIRES - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

 

1er semestre - 1ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 11 : Unité d'enseignements fondamentaux 1

3

9

Droit des affaires

Εμπορικό Δίκαιο

 

6

Séminaires de Droit des affaires

Σεμινάρια Εμπορικού Δικαίου

 

3

Unité 12 : Unité d'enseignements fondamentaux 2

3

9

Droit fiscal de l'entreprise

Φορολογικό Δίκαιο των εταιρίων

 

6

Séminaires de Droit fiscal de l'entreprise

Σεμινάρια Φορολογικού Δικαίου των εταιρίων

 

3

Unité 13 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 1

3

6

Droit comparé (français/anglais)

Συγκριτικό Δίκαιο (γαλλικό/αγγλικό)

 

4

Initiation à la recherche

Εισαγωγή στην έρευνα

 

2

Unité 14 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 2

2

3

Droit Européen des contrats

Ευρωπαϊκό Δίκαιο των συμβάσεων

 

2

Droit approfondi des obligations

Εμβάθυνση στο ενοχικό Δίκαιο

 

1

Unité 15 : Unité d’ouverture 1

1

3

Séminaires d'ouverture (Droit de la propriété intellectuelle)

Σεμινάρια (Δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας)

 

3

 

2ème semestre - 2ο εξάμηνο - 30 ECTS

Enseignements - Μαθήματα

Coeff.

ECTS

Unité 16 : Unité d'enseignements fondamentaux 3

3

9

Droit bancaire et financier (Européen et international)

Τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Δίκαιο (Ευρωπαϊκό και Διεθνές)

 

6

Séminaires de Droit bancaire et financier

Σεμινάρια Τραπεζικού και χρηματοοικονομικού Δικαίου

 

3

Unité 17 : Unité d'enseignements fondamentaux 4

3

9

Mémoire ou stage

Μεταπτυχιακή διατριβή

 

9

Unité 18 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 3

3

6

Droit social de l'entreprise

Κοινωνικό Δίκαιο των επιχειρήσεων

 

3

Contrats internationaux

Διεθνείς συμβάσεις

 

3

Unité 19 : Unité d'enseignements de spécialité (de parcours) 4

2

3

Histoire du Droit des affaires

Ιστορία του εμπορικού Δικαίου

 

1

Droit du commerce électronique

Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

 

1

Droit des contrats de consommation et du surendettement

Δίκαιο των συμβάσεων και της υπερχρέωσης των καταναλωτών

 

1

Unité 20 : Unité d’ouverture 2

1

3

Séminaires d'ouverture (Droit du marché immobilier)

Σεμινάρια (Δίκαιο της αγοράς της ακίνητης περιουσίας)

 

3

Συνέχιση Σπουδών

Ο φοιτητής του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF μπορεί εάν το επιθυμεί, να συνεχίσει αυτόματα τις σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (πανεπιστημιούπολη Villetaneuse) ή με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. 

Με την απόκτηση του προπτυχιακού Νομικής «Licence» η μετάβαση από την Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτόματη. 

Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, η μετάβαση σε κάποιο μεταπτυχιακό Νομικής Master 2 γίνεται κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ.

Προϋποθέσεις πρόσβασης και εγγραφής

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
 • 4 φωτογραφίες
 • Αίτηση εγγραφής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF

Πρόσβαση στην Licence 1 (1ο έτος σπουδών) με το απολυτήριο Λυκείου. Ο φάκελος εγγραφής των υποψήφιων φοιτητών στο τμήμα Νομικής εγκρίνεται από την επιτροπή του Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord.

Κατάταξη στην Licence 2 (2ο έτος σπουδών) κατόπιν υποβολής ντοσιέ, συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τριών ετών σπουδών σε άλλο Πανεπιστήμιο (180 ECTS), και σε συναφές τμήμα με τη Νομική επιστήμη.

Επαγγελματικές Δυνατότητες

Μετά το πέρας των 4 ετών σπουδών στο Ελληνόφωνο πρόγραμμα οι πτυχιούχοι μπορούν να καταθέσουν το πτυχίο τους σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο. Αφού ολοκληρώσουν τη δοκιμασία επάρκειας εγγράφονται ως ασκούμενοι Δικηγόροι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων για την άδεια Δικηγορίας αποκτούν την ιδιότητα του Έλληνα Δικηγόρου.

Για τους πτυχιούχους που ολοκλήρωσαν το Γαλλόφωνο πρόγραμμα σπουδών ανοίγεται και η προοπτική Δικηγορίας στη Γαλλία.

Για τους πτυχιούχους που ολοκλήρωσαν το Αγγλόφωνο πρόγραμμα ανοίγεται η δυνατότητα Δικηγορίας σε αγγλόφωνες χώρες (και Κύπρο)

Γενικότερα, ο συνδυασμός της Νομικής επιστήμης με το γαλλικό σύστημα διδάσκουν τον ιδανικό τρόπο σκέψης, τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης μαζί με έναν υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό που αποτελούν τη βάση για την γενικότερη επαγγελματική σταδιοδρομία του αποφοίτου.

Δείτε ενδεικτικά βιογραφικά πτυχιούχων

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ -35% ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 30/06/2024

«Θέλετε να σας καλέσουμε για παραπάνω πληροφορίες; παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »

Ονοματεπώνυμο *
Προσθέστε το oνοματεπώνυμο σας

Email *
Προσθέστε το Email σας

Τηλέφωνο*
Προσθέστε το τηλέφωνο σας

Ενδιαφέρομαι για τη Σχολή *
Επιλέξτε την σχολή ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα*
Invalid Input

Παρακαλούμε εισάγετε όποια άλλη πληροφορία θεωρείτε ως χρήσιμη

Δηλώστε ότι συμφωνείτε με το παραπάνω

  Οι πρώτες Αναγνωρισμένες Σπουδές Νομικής με πτυχιούχους που δικηγορούν ΗΔΗ στην Ελλάδα.

  • Διάρκεια σπουδών: 4 έτη (για εγγραφή σε Ελληνικό Δικηγορικό Σύλλογο)
  • Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά ή Γαλλικά ή Αγγλικά