Διοίκηση του Κολλεγίου | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
 • Διοίκηση

  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  Κος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης
  Email: proedros@idef.gr

   

  Γενική Διεύθυνση

  Γενικός Διευθυντής:
  Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης
  Email: dir.gen@idef.gr

   

  Παιδαγωγική Διεύθυνση

  Οι αρμοδιότητες της Παιδαγωγικής Διεύθυνσης είναι:

  • Η σωστή διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών

  • Η επίβλεψη της πορείας των φοιτητών όπως και η υποστήριξη τους

  • Ο συντονισμός των Καθηγητών

  • Ο παιδαγωγικός συντονισμός της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

   

  Διοικητική Διεύθυνση

  Η Διοικητική Διεύθυνση χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς:

  • Υποδοχή

  • Τηλεφωνική υποδοχή, παροχή πληροφοριών

  • Τρέχουσες διοικητικές εργασίες

  • Η γραμματειακή υποστήριξη (προγράμματα, εξετάσεις)

  • Εγγραφές των φοιτητών

  • Διοικητική υποστήριξη των καθηγητών

  • Οργάνωση των προγραμμάτων διδασκαλιών και εξετάσεων

  • Συμβάσεις πρακτικής άσκησης

  • Υποστηρικτικός συντονισμός της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord.

   

Διευθυντής Παιδαγωγικών:
Δρ. Βασίλης Ζαμαρίας
Email: dir.peda@idef.gr

 

Παιδαγωγικών Υποστήριξη:
Κα Μαρία Κρέμμου
Email: sec.peda@idef.gr

Διευθύντρια Διοίκησης:
Κα Isabelle Kremmou
Email : idef@idef.gr

Διοικητική Υποστήριξη:
Κα Ελένη Παπαχρήστου
Email : sec.adm@idef.gr

Γραφείο Ενημέρωσης
Κα Ισμήνη Γιαννοπούλου
Τηλ : 2106930474
Email : info.idef@idef.gr

Υποδοχή
Κα Μαρία Συμιακού
Τηλ : 2106980772 - 2106930474
Email : sec.idef@idef.gr

IT ADMINISTRATOR
Κος Γιάννης Φασούλας
Email: itadmin@idef.gr

Σπούδασε

Διοίκηση