Διοίκηση του Κολλεγίου | IdEF College
Το logo του ιδιωτικού κολλεγίου Idef
 • Το Idef
 • Διοίκηση

Διοίκηση

24.01.19

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

   

  Κος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης
  Email: proedros@idef.gr

   

  Γενική Διεύθυνση

   

  Γενικός Διευθυντής: Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης
  Email: dir.gen@idef.gr

   

  Παιδαγωγική Διεύθυνση

   

  Οι αρμοδιότητες της Παιδαγωγικής Διεύθυνσης είναι:

  • Η σωστή διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών
  • Η επίβλεψη της πορείας των φοιτητών όπως και η υποστήριξη τους
  • Ο συντονισμός των Καθηγητών
  • Ο παιδαγωγικός συντονισμός της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Paris13

  Διευθυντής Παιδαγωγικών: Δρ. Βασίλης Ζαμαρίας
  Email: dir.peda@idef.gr

   

  Διοικητική Διεύθυνση

   

  Η Διοικητική Διεύθυνση χωρίζεται σε τρεις κύριους τομείς:

  Υποδοχή

  • Τηλεφωνική υποδοχή, παροχή πληροφοριών
  • Τρέχουσες διοικητικές εργασίες

  Η γραμματειακή υποστήριξη (προγράμματα, εξετάσεις)

  • Εγγραφές των φοιτητών
  • Διοικητική υποστήριξη των καθηγητών
  • Οργάνωση των προγραμμάτων διδασκαλιών και εξετάσεων
  • Συμβάσεις πρακτικής άσκησης

  Υποστηρικτικός συντονισμός της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Paris13

  Διευθύντρια Διοίκησης:

   

  Κα Isabelle Kremmou
  Email : idef@idef.gr