Σελίδα 5 - Νέα του Γαλλικού Ιδιωτικού Κολλεγίου Αθήνας | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Blog

Τελευταία Νέα

Η Επίσημη Πλήρης Αναγνώριση Των Πτυχίων Νομικής Του Πανεπιστημίου Paris 13 Με Φοίτηση Στο Κολλέγιο IdEF Στην Αθήνα Από Το Υπουργείο Παιδείας

Η Επίσημη Πλήρης Αναγνώριση Των Πτυχίων Νομικής Του Πανεπιστημίου Paris 13 Με Φοίτηση Στο Κολλέγιο IdEF Στην Αθήνα Από Το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας δια του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) αναγνώρισε επισήμως, το Πτυχίο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord με φοίτηση στο ιδιωτικό Κολλέγιο IdEF, ως Επαγγελματικά Ισοδύναμο προς τα Πτυχία Νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (Master 2) ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF (Institution d'Etudes Francophones) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή προτείνουν για πρώτη χρονιά εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, εθνικό Δίπλωμα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 13 παραμένει ένας γενικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής παρόλη την εξειδίκευσή του. Είναι ιδανικός τίτλος και συνιστάται για την ενασχόληση με τα πιο αξιοζήλευτα νομικά επαγγέλματα (Δικηγόρος εμπορικού Δικαίου, νομικός σύμβουλος εταιριών, δικαστής, συμβολαιογράφος, κ.α.).

Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν να περιορίσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες στα στενά όρια της Ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν άμεσα την μετάβαση τους στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές σπουδές και αναζήτηση εργασίας.

Να τονίσουμε ότι τα Μεταπτυχιακά Νομικής των γαλλικών Πανεπιστημίων διακρίνονται για την αριστεία τους και αποτελούν τα καλύτερα διαβατήρια για σταδιοδρομία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IDEF

Το Κολλέγιο Institution d'Etudes Francophones (IdEF) άρχισε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, με σκοπό την παροχή των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα.

Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών (LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέμει στους Έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία και Master όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Γάλλους φοιτητές.

Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνεται από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’).

Το IdEF λειτουργεί ως Κολλέγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Y.A. 103548/IA/10-9-2012, ΦΕΚ 2566Β’) και κατά το ιδρυτικό καταστατικό του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Το Πανεπιστήμιο Paris 13 και το Κολλέγιο IdEF εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πολιτική σε ότι αφορά τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό δίνεται μεγάλη σημασία στην υποδοχή τους, στην προσαρμογή τους, στον προσανατολισμό τους και την επιτυχία τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Η διδασκαλία των μαθημάτων και των σεμιναρίων πραγματοποιείται το απόγευμα, τρείς ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στη γαλλική γλώσσα από τους καθηγητές έδρας του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord που μεταβαίνουν ειδικώς είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διδασκαλίες, καθώς και από τους Εγκεκριμένους Καθηγητές του Πανεπιστημίου που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, τα Πτυχία και Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και τους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επιλογή των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνεται κατόπιν υποβολής φακέλου και πραγματοποίηση συνέντευξης και με την προϋπόθεση επιτυχούς περάτωσης τεσσάρων ετών σπουδών Νομικής ή με κύρια κατεύθυνση τη Νομική Επιστήμη, ή οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά είναι τα πτυχία τετραετούς φοίτησης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και όσων Πανεπιστημίων εκτός Ε.Ε. αναγνωρίζονται από το Γαλλικό υπουργείο Παιδείας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του IdEF προέβλεψε για τους νέους Δικηγόρους – μέλη της Ε.Α.Ν.Δ.Α. και αντίστοιχα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., 5 Υποτροφίες Αριστείας ως ακολούθως:

 • 1 Υποτροφία Αριστείας που αντιστοιχεί στο 100% των διδάκτρων.

Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξέταστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

 • 4 Υποτροφίες Αριστείας που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων.

Η συνολική οικονομική υποχρέωση των υπότροφων αυτής της κατηγορίας θα περιοριστεί στο ποσό των 4.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων εξόδων εγγραφής, συγγραμμάτων, εξέταστρων και ενισχυτικών μαθημάτων γλώσσας και ορολογίας που πιθανώς θα χρειαστούν.

Η επιλογή των υποψηφίων στους οποίους θα χορηγηθούν οι Υποτροφίες θα πραγματοποιηθεί βάσει τριών κριτηρίων:

1) το βαθμό πτυχίου με συντελεστή 40%.

2) το επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας με συντελεστή 40%.

3) επιπρόσθετα προσόντα (επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, δεύτερο πτυχίο, εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια) με συντελεστή 20%.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου

IdEF : www.idef.gr, E-mail: idef@idef.gr

και του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord,   Cité : www.univ-paris13.fr

Τηλεφωνικό κέντρο:

Aθήνα 2106980772-2106930474

Θεσσαλονίκη 2310 821231 (103)-Κα Μ. Σπανούδη

... Διαβάστε περισσότερα
Ψηφίστηκε στη βουλή η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων δικαιοχρησίας ιδιωτικών κολλεγίων που συμπράττουν με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Ψηφίστηκε στη βουλή η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων δικαιοχρησίας ιδιωτικών κολλεγίων που συμπράττουν με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Αυστηροποίηση της λειτουργίας των κολλεγίων με ταυτόχρονη επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα οποία συμπράττουν.

Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 στις 7/11/2012 στη Βουλή, θεσμοθετήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές σχετικά µε τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κολλεγίων και την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν µε τη µέθοδο δικαιόχρησης (franchise) τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Οι νομοθετικές αλλαγές σε σχέση µε τα Ιδιωτικά Κολλέγια χωρίζονται σε δύο μέρη :

 •  το ένα, αφορά στη λειτουργία των Κολλεγίων και
 •  το δεύτερο, στην αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε μερική ή ολική φοίτηση στα Κολλέγια.

Α. Σε σχέση µε την λειτουργία των Κολλεγίων

 1. Η πρώτη βασική αλλαγή γίνεται στον ορισμό του Ιδιωτικού Κολλεγίου, οποίος παίρνει την ακόλουθη μορφή:

«Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) και κάθε άλλου είδους σύμβαση µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Ιδιωτικά Κολλέγια δεν είναι ισότιμες µε τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.»

Συνεπώς, στο εξής, τα Ιδιωτικά Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύμπραξη µε

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα Κολλέγια, εκ του νόμου, μπορούν µεν να συμπράττουν µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, πλην όμως τα απονεμόμενα πτυχία αναγνωρίζονται µόνο εάν έχουν απονεμηθεί από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Η δεύτερη βασική αλλαγή, αφορά τους διδάσκοντες στα Κολλέγια, σύμφωνα µε την οποία:

«Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται µε αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς µμεταξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδασκόντων [...]»

Στην πραγματικότητα, αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση διπλής πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συμπράττον Πανεπιστήμιο.

 1. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της εγγυητικής επιστολής διότι εκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι µη νομίμως εζητείτο, πολλώ δε µάλλον γιατί εζητείτο αποκλειστικά και µόνο από τα Κολλέγια και όχι από όλες τις άλλες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ) αλλά και δημόσια ιδρύματα στα οποία καταβάλλονται δίδακτρα ως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και όλα τα μεταπτυχιακά των Δημόσιων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Συνεπώς, µετά από έξι τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόμου 3696/2008 των Ιδιωτικών Κολλεγίων, έχουμε ένα νέο νόμο περί Κολλεγίων, ο οποίος, είναι σύμφωνος µε το Ενωσιακό Δίκαιο, αντικαθιστώντας τον αρχικό, ο οποίος κατά βάση περιείχε διατάξεις βασισμένες στο Εθνικό ∆ίκαιο.

Β. Σε σχέση µε την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε μερική ή ολική φοίτηση στα Κολλέγια, ο νόμος προβαίνει σε τροποποίηση του Π.∆. 38/2010,

 1. Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά στο σκοπό του Π.∆.38/2010, ο οποίος διευρύνεται µε την συμπερίληψη των περιπτώσεων στις οποίες δεν πληρούνται οι όροι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Έτσι µε το άρθρο 1, στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 2,

«1. εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς: α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα µε τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη µέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα [...]

 1. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μέχρι σήμερα το ΣΑΕΠ εφάρμοζε αποκλειστικά και µόνο τις επιταγές της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αναγνωρίζοντας στον αιτούντα επαγγελματικά προσόντα και όταν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας δεν επληρούντο τότε η αίτηση του απορρίπτονταν, µε την ως άνω προσθήκη (2) το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας, τα πτυχία του αιτούντος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική σκέψη:

«Τροποποίηση του π.δ. 38/2010

Ο σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η σύσταση ενιαίας αρμόδιας εθνικής αρχής και ο καθορισμός διαδικασίας για την, κατ’ εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) (π.χ. υπόθεση Βλασσοπούλου), των σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε συµµόρφωση µε τις συναφείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, εξέταση της επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταξύ των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πιστοποιούνται από τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου για την ανάληψη και άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από τους κατόχους των εν λόγω τίτλων. Η οικονομική αυτή δραστηριότητα δύναται να αφορά μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

Σημειώνεται ότι για την διευθέτηση του εν θέματι ζητήματος έχει κινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία Παράβασης κατά της χώρας µας, κατόπιν της αποστολής της υπ΄ αριθ. 7598/2012 Προειδοποιητικής Επιστολής.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται να καλυφθεί το θεσμικό κενό που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα και µε τη νομολογία του ∆ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή των άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ε.Ε. για την ανάληψη και άσκηση στην Ελλάδα οικονομικής δραστηριότητας νομοθετικά ρυθμιζόμενης ή µη, όταν δεν υφίσταται συναφές παράγωγο κοινοτικό δίκαιο ή όταν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που τίθενται από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.»

 1. Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη του ορισμού του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα µε τον οποίο

«[...] νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα µε την εθνική νομοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 1. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη, η οποία διευκρινίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα µε την οποία

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.[...]»

 1. Η τέταρτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της πρόβλεψης περί µμεταβίβασης της αρμοδιότητας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, που είναι οργανωμένες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, λόγω ενιαίας αντιμετώπισης πλέον, όλων των περιπτώσεων που θα αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας.
 2. Η πέμπτη βασική αλλαγή αφορά στην αναδιατύπωση της διάταξης περί της συγκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), µε σκοπό να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες του και η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Συνεπώς, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) µε τις νέες του αρμοδιότητες, θα αποφαίνεται,

α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υπό στοιχεία δ’ και ε’ του άρθρου 11 του Π.∆.38/2010, και

β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Με απλά λόγια το ΣΑΕΠ όταν καλείται να κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης θα λειτουργεί περίπου ως ο ∆ΟΑΤΑΠ µε την επιπρόσθετη υποχρέωση να συνεκτιμά, κατά την διαδικασία κρίσης του τίτλου, και την επαγγελματική πείρα την οποία έχει, ενδεχομένως, αποκτήσει ήδη ο αιτών, χωρίς όμως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Πρακτικά :

Σύμφωνα µε το νέο Νόμο,

 • • τα Ιδιωτικά Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύμπραξη µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (Bachelor) ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master).
 • • αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση διπλής πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συμπράττον Πανεπιστήμιο.
 • • το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον τα πτυχία του αιτούντος ακόμα και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή θα δίνει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμα και στις περιπτώσεις που το πτυχίο έχει αποκτηθεί µε φοίτηση εξ `ολοκλήρου στην Ελλάδα (πτυχίο Franchise) και δεν υπάρχει προϋπηρεσία στο εξωτερικό.
 • • Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου, που παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους πτυχίων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αφορά µόνο πτυχία που απονέμονται από Πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα εκτός Ε.Ε. πτυχία παραμένει η διαδικασία του ∆ΟΑΤΑΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης

 • • Εκφράζει την ικανοποίηση του για την πλήρη επιβεβαίωση των νομικών θέσεων του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από τη Βουλή
 • • Υπενθυμίζει ότι τα Πτυχία του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord µε φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF έχουν ήδη κριθεί και αναγνωριστεί πλήρως από το ΣΑΕΠ (πράξη 6/2010,)
 • • Καλεί τους πτυχιούχους Paris13 - IdEF παρελθόντων ετών, που δεν υπέβαλαν αίτηση, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ για την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων τους
 • • Ενημερώνει τους πτυχιούχους ότι, αν χρειαστούν νομική βοήθεια µμπορούν να αποτείνονται

στην ειδική ομάδα Νομικών του IdEF.

... Διαβάστε περισσότερα
Το Μοναδικό Γαλλόφωνο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Από Το Κολέγιο IdEF & Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Το Μοναδικό Γαλλόφωνο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Από Το Κολέγιο IdEF & Το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ (Master 2) ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF (Institution d'Etudes Francophones) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τη Γαλλική Λαϊκή Αποστολή προτείνουν για πρώτη χρονιά εξ`αποστάσεως Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής με ειδίκευση «Δίκαιο των Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, εθνικό Δίπλωμα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο.

... Διαβάστε περισσότερα
Το πρώτο πτυχίο Κολλεγίου με ακαδημαϊκή αναγνώριση

«Το Πρώτο Πτυχίο «Κολλεγίου» Με Ακαδημαϊκή Αναγνώριση»

Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με µια απόφαση βόµβα ο Τοµέας Δηµοσίου Δικαίου του τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποφάσισε ότι «Σε απάντηση της υπ.αριθµ.πρωτ. 501/25.5.2009 επιστολής του κυρίου [...], πτυχιούχου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Paris 13, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως οµοταγές Ίδρυµα, ο Τοµέας αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. [...], ότι, κατ’αρχήν, δεν υπάρχει τυπικό κώλυμα για την επί της ουσίας εξέταση υποψηφιότητας του για εγγραφή στο Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευµένο Δηµόσιο Δίκαιο» (απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης 8/7/2009).

Η απόφαση αυτή του Τοµέα Δηµοσίου Δικαίου της Νοµικής Σχολής Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη µε τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Β. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ιστορικό των σπουδών του ως άνω πτυχιούχου έχει ως το εξής:

Οι σπουδές του DEUG de Droit, ή αλλιώς Licence 1 και Licence 2, πραγματοποιήθηκαν στο IdEF στην Αθήνα, δηλαδή στο παράρτημά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13.

 Στη συνέχεια µμετέβη στο Παρίσι και υπέβαλε φάκελο εγγραφής, στο 3ο έτος της Νοµικής Σχολής του πανεπιστημίου Paris 13. Το πανεπιστήμιο τον ενέγραψε στο τρίτο έτος Νοµικής, δηλαδή την Licence 3, και οι σπουδές συνεχίστηκαν στο Παρίσι. Να σημειωθεί ότι η κατάταξη, από το Paris 13, στο τρίτο έτος σπουδών, αποτελεί δικαίωμα του πανεπιστημίου, για το οποίο δεν ελέγχεται. Το θέμα αυτό έγινε και αντικείμενο κρίσης του ΣτΕ, το οποίο στην υπ' αριθ. 2658/2008 απόφασή του αναφέρει ότι:

«Για τον χαρακτηρισμό τίτλου σπουδών ως ισοτίμου είναι αδιάφορος ο τρόπος εισόδου και η κατάταξη του ενδιαφερομένου σε ορισμένο έτος σπουδών του ιδρύματος που τον χορήγησε, ... »

Τέλος, το τέταρτο έτος Νοµικής, ή αλλιώς Master 1 ή Maitrise de Droit, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Νομικής της Κομοτηνής του Δ.Π.Θ. κάνοντας Erasmus δύο ολόκληρα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δύο αυτά εξάμηνα ο εν λόγω φοιτητής κατοχύρωσε 18 µαθήµατα Ελληνικού Δικαίου του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, τα οποία εξετάστηκε µε τους ίδιους όρους όπως και οι κανονικοί Έλληνες φοιτητές. Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος Γάλλος καθηγητής του ERASMUS του είχε ζητήσει να εξεταστεί µόνο σε 13(δεκατρία) µαθήµατα, ενώ ο ως άνω φοιτητής κατοχύρωσε 18 (δεκαοκτώ) µαθήµατα συνολικά, σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, και πιστώθηκε 90ECTS, ενώ το τέταρτο έτος πιστώνει τους Έλληνες φοιτητές µόνο µε 60ECTS.

Στη συνέχεια το Πανεπιστήµιο Paris 13 του απένειμε το πτυχίο Maîtrise Droit et Science Politique, mention Droit Privé και ως πτυχιούχος τετραετούς φοίτησης µε 240ECTS υπέβαλε αίτηση στο τμήμα Νομικής για εγγραφή στο Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο».

Ο τομέας Δημοσίου Δικαίου του Τρήματος νομικής Αθηνών αποφάσισε τα αναγραφόμενα στο προπαρατεθέν πρακτικό.

Γ. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα µε την οποία τα εθνικά γαλλικά πτυχία που απονέμει το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13, σε σύμπραξη µε το IdEF, πρέπει να αναγνωρίζονται και ακαδημαϊκά (από τον ΔΟΑΤΑΠ) και επαγγελματικά (από το ΣΑΕΙΤΤΕ), η απόφαση της Νομικής Αθηνών επισφραγίζει µε τον πλέον επίσημο τρόπο την απόφαση του Πρωτοδικείου προχωρώντας ένα βήμα πιο µμπροστά, δηλαδή αναγνωρίζοντας αυτόματα τα πτυχία του Paris 13 χωρίς την διαμεσολάβηση του ΔΟΑΤΑΠ, µε βασικό κριτήριο τις πιστωτικές µμονάδες (ECTS) όπως έχουν νομοθετηθεί στην Ελλάδα (Ν.3374/05 και Υ.Α.Φ5/89656/Β3) και ισχύουν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επειδή η νομιμοποίηση των Κολλεγίων µμετέθεσε όλη τη συζήτηση στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, ο πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του διότι ο ως άνω πτυχιούχος µετά τρία έτη σπουδών γαλλικού δικαίου στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο όχι µόνο δεν αντιμετώπισε δυσκολία προσαρμογής στις διδασκαλίες του ελληνικού δικαίου στα ελληνικά αλλά πέτυχε σε διάστημα δύο εξαμήνων να περάσει µε υψηλές βαθμολογίες 18 συνολικά µαθήµατα (90 ECTS), όταν ο αντίστοιχος πτυχιούχος της Νομικής Θράκης υποχρεούται να περάσει επιτυχώς µόνο 10 µαθήµατα τετάρτου έτους (60 ECTS).

Έχοντας επομένως αποδείξει στην πράξη ότι το υψηλό επίπεδο σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων όχι µόνο δεν απειλείται, όπως ισχυρίζονται οι Πρυτάνεις, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζεται, εγγράφοντας φοιτητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου, άριστους γνώστες γαλλικού και ελληνικού δικαίου, όπως τον συγκεκριμένο, τους καλούμε να εφαρμόσουν το πρωτογενές και παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο, τη Νομολογία του ΔΕΚ και των Ελληνικών Δικαστηρίων και να µην επιμείνουν σε µια άγονη αντιπαράθεση βλέποντας ως αντίπαλους τα «Κολλέγια» αντί να βλέπουν ως συµµάχους τα υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια µε τα οποία συμπράττουν.

... Διαβάστε περισσότερα
«Δεν Χρειάζονται Χρήματα Όταν Προσφέρεις Αγάπη»

«Δεν Χρειάζονται Χρήματα Όταν Προσφέρεις Αγάπη»

Το Κολλέγιο IdEF και ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στηρίζουν το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή Του Κολλεγίου IdEF Στην 3η Διημερίδα Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Συμμετοχή Του Κολλεγίου IdEF Στην 3η Διημερίδα Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Το Κολλέγιο IdEF συμμετέχει στην 3η Διημερίδα Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016 στο Divani Caravel Hotel.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://congress-ethemis.gr/

... Διαβάστε περισσότερα
Σε ποια χώρα ζούμε; Αναρωτηθήκατε κύριε Παξινέ;

Σε ποια χώρα ζούμε; Αναρωτηθήκατε κύριε Παξινέ;

Ο Ε.Αµαργιανάκης Πρόεδρος του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF, το οποίο συμπράττει µε το δημόσιο γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord θεωρεί ότι, ο όρος «Avocat» που αναφέρεται στο δελτίο τύπου του ∆ΣΑ της 23/09/08 φωτογραφίζει το IdEF και ως εκ τούτου απέστειλε στον πρόεδρο κύριο ∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίους Γ. Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα την από 3/10/08 συνηµµένη επιστολή.

Επειδή το κείμενο της επιστολής είναι εκτενές σας παραθέτουμε µια μικρή περίληψη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα µε την άποψη που διατύπωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριοι Γ. Γιαννίδης και Θ. Φορτσάκης, εκφράζοντας υποθέτουμε και την άποψη όλου του τμήματος Νομικής, ο νόµος περί Κολλεγίων συγκρούεται µε το άρθρο 16Σ το οποίο δεν αναθεωρήθηκε (πηγές: Το Βήµα, Ελευθεροτυπία, Έθνος της 24/09/08).

Αντιθέτως, ο πρόεδρος και το ∆Σ του ∆ΣΑ καθώς και ο Συνήγορος του Καταναλωτή χρησιμοποίησαν τον ίδιο νόµο περί Κολλεγίων, δηλώνοντας µε έμφαση ότι «έτσι ρητά διευκρινίζεται κλπ.», αποδεχόμενοι προφανώς πλήρως την ισχύ του νόµου ο οποίος σηµειωτέον δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 25/08/08.

Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι:

Ποια άποψη είναι υπερέχουσα; Της Νομικής Αθηνών που θεωρεί τον νόµο αντισυνταγματικό ή του ∆ΣΑ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή που δεν αμφισβητούν τη συνταγματικότητά του;

Το δεύτερο ερώτηµα :

Γνώριζαν οι συµµετέχοντες στην συνέντευξη της 23/09/08 ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή είχε  ήδη παραπέμψει την Ελληνική ∆ημοκρατία µε την IP/08/1368 της 17/09/08 στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι δεν ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 2005/36/ΕΚ ως όφειλε από την 20/10/2007;

Εάν ναι, τότε γιατί κανένας δεν ανεφέρθη στην ανωτέρω παραπομπή µε την οποία η Κοινότητα απαιτεί την άμεση αναγνώριση πτυχίων ομοταγών Πανεπιστημίων της ΕΕ που έχουν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα;

Εάν όχι, τότε είναι υπόλογοι στον Έλληνα πολίτη τον οποίο διαβεβαίωσαν «µετ’ επιτάσεως ότι η ανωτέρω οδηγία (εννοούν την 2005/36/ΕΚ), ομοίως δεν επιφέρει καμία ουσιώδη αλλαγή […]»

Το τρίτο ερώτηµα αφορά στο θεσµικό ρόλο των συµµετεχόντων στην συνέντευξη της 23/09/08:

 • Ο ∆ΣΑ, ελληνικό Νομικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σωματειακής φύσεως, παρέστη ως αρμόδια αρχή στο πλαίσιο των οδηγιών 77/249 και 98/5 για την αναγνώριση, την πρόσβαση και την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος στην εδαφική του περιφέρεια.

  ∆εν έχει οριστεί όμως ακόμα ως αρμόδια αρχή για τη νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του. Επειδή η οδηγία απαιτεί «µια ενιαία αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και εφόσον ο ∆ΣΑ δεν έχει ακόμα οριστεί, διερωτώμεθα αν ως «αρμόδια αρχή» έκανε τις δηλώσεις του εδαφίου σύμφωνα µε τις οποίες η νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στα ισχύοντα (89/48/ΕΟΚ) για το δικηγορικό επάγγελμα.
 • Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών παρέστησαν µε τον θεσμικό τους ρόλο ως Πανεπιστημιακή Σχολή. Με το κύρος και την βαρύτητα που έχει η νομική θέση της πρώτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα δήλωσαν ότι ο νόμος περί Κολλεγίων είναι αντισυνταγματικός.

  Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το ακριβές μήνυμα που στέλνουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών στον Έλληνα πολίτη, τον ∆ΣΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή;
 • Τέλος ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που παρέστη µε το θεσμικό του ρόλο του Συνηγόρου του καταναλωτή, επαναβεβαίωσε ότι «η επίκληση αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους (εννοεί των Κολλεγίων) γίνεται βάση της οδηγίας 36/2005/ΕΚ, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη µε αποτέλεσμα να µην είναι ακόμα γνωστό τι επισήμως πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων».

Το ερώτημα είναι γιατί απέκρυψε την παραπομπή της Ελλάδος στο ∆ΕΚ για τη µη εφαρμογή από την 20/10/07 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και πότε θα εκδώσει, ως οφείλει, νέο δελτίο τύπου που θα ενημερώνει τον Έλληνα πολίτη για τα δικαιώματα που του δίνει η ως άνω οδηγία.

Κατόπιν των προπαρατεθέντων, και µε δεδομένο ότι έχουμε ήδη υποβάλει προς το ΥΠΕΠΘ τις συμβάσεις µας µε το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord και ότι οι συμβάσεις αυτές, ομού µε τις βεβαιώσεις του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36, τίθενται στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου, ζητούμε από τον πρόεδρο κύριο ∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίους Γ. Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα, να ανασκευάσουν προηγούμενες δηλώσεις τους λέγοντας όλη την αλήθεια προς το Ελληνικό κοινό, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη νομιμότητα των ενεργειών (λειτουργία, διαφήμιση κτλ) και στην αξία των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το ως άνω ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο σε σύµπραξη µε το ΙdEF.

... Διαβάστε περισσότερα
Πώς φτάσαμε στην καταδίκη απο το Δ.Ε.Κ.

«Πώς Φτάσαμε Στην Καταδίκη Απο Το Δ.Ε.Κ.»

Πώς φτάσαμε στην καταδίκη απο το Δ.Ε.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα