Καριέρα στο διπλωματικό σώμα: όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Καριέρα στο διπλωματικό σώμα: όλα όσα πρέπει να ξέρεις
 • Ονειρεύεσαι μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα;

  Το IdEF College συγκέντρωσε για σένα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έρχεται να απαντήσει στις ερωτήσεις σου. Συνέχισε να διαβάζεις και μάθε:

  • τι χρειάζεται για να γίνεις διπλωμάτης
  • τι ισχύει αναφορικά με τις σπουδές για το διπλωματικό σώμα
  • αν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή σου στην ακαδημία
  • ποιος είναι ο βασικός μισθός ενός διπλωμάτη και πολλά άλλα

   Έτοιμος να μάθεις τα πάντα για το επάγγελμα του διπλωμάτη;

   

  Πώς να γίνω διπλωμάτης;

  Για να γίνει κανείς Ακόλουθος Πρεσβείας, δηλαδή Διπλωμάτης, είναι απαραίτητη η αποφοίτησή του από τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Για την εισαγωγή των υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία προκηρύσσεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο διαγωνισμός, ο οποίος διενεργείται στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που εξαρτάται από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής.

  Ο αριθμός των επιτυχόντων είναι διαφορετικός κάθε χρόνο και επίσης εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες – συνήθως, όμως, κυμαίνεται μεταξύ 15-25 ατόμων.

  Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, «οι προσλήψεις διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών και κανείς δεν μπορεί να αποκλεισθεί από τις σχετικές εξετάσεις, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής του σε αυτές».

  Ποιες είναι, όμως, αυτές οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο διπλωματικό σώμα και σε ποια μαθήματα εξετάζονται οι υποψήφιοι;

   

  Διπλωματικό σώμα και προϋποθέσεις εισαγωγής – Πώς να μπω στο διπλωματικό σώμα;

  Για την εισαγωγή τους στο διπλωματικό σώμα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω:

  1. Γλώσσες

   • Ελληνική Γλώσσα
   • Αγγλική Γλώσσα
   • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική)
  2. Συνέντευξη

  3. Πρωτεύοντα Μαθήματα

   • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα
   • Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο
   • Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική
   • Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
   • Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  4. Δευτερεύοντα μαθήματα

    
   • Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού
   • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
   • Ναυτικό Δίκαιο
   • Παγκόσμια Γεωγραφία
   • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

   

  Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 48 του N. 4781/2021 (ΦΕΚ31 Α’ 28/2/2021), τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής:

  Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 319, και τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

  α) πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένος τίτλος α’ κύκλου σπουδών της αλλοδαπής,

  β) άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.

  Σύμφωνα με το άρθρο 478 του ιδίου νόμου, «Το ειδικό προσόν της άριστης γνώσης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας που προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 21 για την εισαγωγή υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία απαιτείται από τις μεθεπόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάσεις εισαγωγής. Έως τότε, εξακολουθεί να απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής και μίας από τις γλώσσες αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική».

   

  Μάθε περισσότερα: Καριέρα και στο Διπλωματικό Σώμα με το Πτυχίο Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF

   

  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, δηλαδή αυτοί που έχουν περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους:

  • να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών έως την ημερομηνία διορισμού
  • να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων
  • οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
  • να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 319 του ν. 4781/2021 κωλύματα διορισμού
  • να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  • να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους
  • να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής

   

  Τι να περιμένω από τις σπουδές στο διπλωματικό σώμα;

  Αρχικά πρέπει να τονίσουμε πως αν και είναι απαραίτητο ο υποψήφιος ή η υποψήφια να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής για να έχει δικαίωμα διορισμού, δεν υπάρχει περιορισμός στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών του/της.

  Όποιον κλάδο κι αν έχει ακολουθήσει ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια, μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για τη Διπλωματική Ακαδημία.

  Ωστόσο, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι μεγάλος όγκος των εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως το Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο, το Ναυτικό Δίκαιο και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, αφορά Νομικές σπουδές, συνεπώς ένα πτυχίο Νομικής από Ελληνικό ΑΕΙ ή πλήρως αναγνωρισμένο ιδιωτικό κολλέγιο Νομικής, όπως το IdEF College, αποτελούν εξαιρετική βάση.

  Όσον αφορά τώρα τις σπουδές στη Διπλωματική Ακαδημία, αυτές διαρκούν 9 μήνες κατά τους οποίους οι επιτυχόντες εκπαιδεύονται σε θέματα κλασσικών και σύγχρονων μορφών διπλωματίας (όπως η οικονομική και η πολιτιστική), καθώς παρακολουθούν και μαθήματα οικονομικής και προξενικής διαχείρισης, οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών όπως και του Ελληνικού Κράτους γενικότερα.

   

  Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για το διπλωματικό σώμα;

  Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την εισαγωγή κάποιου στη διπλωματική ακαδημία και συνεπώς στο διπλωματικό σώμα.

  Υπάρχει μόνο κατώτατο όριο ηλικίας, το οποίο έχει οριστεί στα 21 έτη.

  Σημείωση: Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.

   

  Τι κάνει ένας διπλωμάτης;

  Ένας «Διπλωματικός Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών», όπως είναι η ακριβής ονομασία του επαγγέλματος, κατά κύριο λόγο αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο ενός κράτους σε μια ξένη χώρα.

  Τι σημαίνει, όμως, αυτό πρακτικά;

  Αρχικά πρέπει να γνωρίζεις πως η ποικιλία των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει εξαρτάται από τον βαθμό και την εξειδίκευση του κάθε προσώπου, καθώς και από τα χρόνια της εμπειρίας του (αρχαιότητα).

  Για παράδειγμα, μπορεί:

  • να εισηγείται θέματα εξωτερικής πολιτικής στην πολιτική ηγεσία
  • να καλλιεργεί τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες στις οποίες υπηρετεί
  • να είναι υπεύθυνος για τα ενημερωτικά προγράμματα του Υπουργείου Εξωτερικών
  • να επιβλέπει την υλοποίηση των οδηγιών από την πολιτική ηγεσία
  • να ευθύνεται για την προστασία των Ελλήνων υπηκόων στις χώρες διαπίστευσης
  • να ταξιδεύει σε ξένες χώρες, να επισκέπτεται πρεσβείες, να παραβρίσκεται σε γεύματα εργασίας κ.α.

  Παράλληλα, οι ακόλουθοι (attachés) διακρίνονται, ανάλογα με τον τομέα που εκπροσωπούν, σε εμπορικούς, επιστημονικούς, μορφωτικούς, νομικούς, οικονομικούς, στρατιωτικούς κ.α.

  Τέλος, δεν πρέπει να συγχέονται οι όροι «Διπλωματικό Σώμα» και «Διπλωματική Αποστολή», δηλαδή το σύνολο των διπλωματικών υπαλλήλων μίας μόνο χώρας (Πρεσβεία) στη χώρα υποδοχής.

   

  Διπλωματικό σώμα και μισθός – τι απολαβές να περιμένω;

  Ο μισθός στο διπλωματικό σώμα κυμαίνεται σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα, με διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τον ακριβή βαθμό του Ακολούθου.

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4472/17, «ο μηνιαίος βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 1 (βαθμός του Πρέσβη) ορίζεται στα 2.450 ευρώ».

  Οι μισθοί των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας διαμορφώνονται σε ποσοστό επί του μισθολογικού κλιμακίου του Πρέσβη.

  Για παράδειγμα, ο Σύμβουλος Πρεσβείας Α’ Τάξεως δικαιούται το 78% του μισθού του Πρέσβη, ο Γραμματέας Πρεσβείας Β’ Τάξεως το 60%, ενώ ο Ακόλουθος Πρεσβείας το 50% του μισθολογικού κλιμακίου του Πρέσβη, δηλαδή 1.225 ευρώ, που είναι και ο βασικός μισθός μετά τη Διπλωματική Ακαδημία.

  Τέλος, πέρα από τον βασικό μισθό, προστίθενται και επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, όπως το επίδομα ειδικών καθηκόντων, οικογενειακής παροχής, μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για απασχόληση εκτός Ελλάδας, που σημαίνει ότι ο τελικός μισθός είναι πάντα υψηλότερος.

   

  Καριέρα στο διπλωματικό σώμα – τι μπορώ να κάνω μετά την αποφοίτησή μου;

  Ένας διπλωμάτης μπορεί να εργαστεί μόνο στον δημόσιο τομέα.

  Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί ως μέλος της διπλωματικής αντιπροσωπείας, δηλαδή σε πρεσβείες, προξενεία και διπλωματικά γραφεία, ή ως σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών.

  Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις κάθετες δεξιότητες (hard skills), ένας διπλωμάτης οφείλει να χαρακτηρίζεται και από ορισμένες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) για μια πετυχημένη καριέρα στο διπλωματικό σώμα, όπως ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις, γλωσσομάθεια, συνέπεια, ήθος, πνευματική καλλιέργεια, ετοιμότητα κ.α.

   

  Νομική και διπλωματικό σώμα – Μία σχέση ουσίας

  Όπως ήδη αναφέραμε, δεν υπάρχει περιορισμός στο γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών των υποψηφίων, ωστόσο ένα πτυχίο Νομικής αποτελεί συνήθη προϋπόθεση για την επιτυχία στον διαγωνισμό, καθώς η πλειοψηφία των εξεταζόμενων μαθημάτων άπτεται των ανθρωπιστικών επιστημών.

  Μάλιστα, η φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF πληροί δύο ειδικά προσόντα συμμετοχής του διαγωνισμού εισαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία, καθώς:

  • Το κολλέγιο είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το Σ.Α.Ε.Π. (2016) και το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (2020)
  • Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις.

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), εφόσον ο υποψήφιος προσκομίζει τον ξενόγλωσσο τίτλο με τη μετάφραση αυτού από αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αποδεικνύει την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας του οικείου κράτους.

  Ονειρεύεσαι μια καριέρα στο διπλωματικό σώμα;

  Απόκτησε πτυχίο Νομικής από το IdEF College, το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας, και κάνε 2 βήματα πιο κοντά στο όνειρό σου!

   

   

  Επικοινώνησε μαζί μας

   

Καριέρα στο διπλωματικό σώμα: όλα όσα πρέπει να ξέρεις