Γάλλο-Ελληνικά πτυχία Νομικής | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Πρόταση για διπλά γαλλο-ελληνικά τετραετή πτυχία Νομικής
 • Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Ελλάδα για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 στην Αθήνα, ο Πρύτανης της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord κύριος Robert Etien και ο Πρόεδρος του Γαλλικού Ιδιωτικού Κολλεγίου IdEF, κύριος Εµµανουήλ Αµαργιανάκης, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:

  Χαίρονται για την άριστη ποιότητα των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων φορέων εδώ και περισσότερα από 14 χρόνια, επιπροσθέτως δε εκφράζουν την ικανοποίηση τους για το αυξημένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι Έλληνες υποψήφιοι για τις Νομικές σπουδές του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 στην Ελλάδα.

  Υπενθυμίζουν ότι, οι φοιτητές που παρακολουθούν τις σπουδές τους στην Ελλάδα έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα µε τους Γάλλους φοιτητές. Παρακολουθούν το ίδιο πρόγραµµα σπουδών και αποκτούν τα ίδια Εθνικά Γαλλικά πτυχία που τους απονέμονται από το Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord.

  Σχετικά µε τις δύο περιπτώσεις φοιτητών που αξιοποίησαν τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών “Erasmus”, πραγματοποιώντας το 4ο έτος σπουδών τους σε Ελληνικές Νομικές Σχολές, έχουν να παρατηρήσουν τα εξής :

  Απεδείχθη η συμβατότητα των Γαλλικών Νομικών σχολών µε τις αντίστοιχες Ελληνικές. Με δεδομένες τις δύο περιπτώσεις φοιτητών του Paris 13 που πέρασαν ο µεν πρώτος 18 µαθήµατα Ελληνικού Δικαίου µε μέσο όρο βαθμών 7,1, η δε δεύτερη 8 µαθήµατα Ελληνικού Δικαίου µε μέσο όρο βαθμών 7,4 καθίσταται προφανής η συγγένεια των νομικών συστημάτων των δύο χωρών, αλλά και η ποιότητα των Ελλήνων φοιτητών του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι µετά από 3 έτη σπουδών Γαλλικού Δικαίου µε γλώσσα διδασκαλίας τα Γαλλικά, η μετάβαση και η επιτυχής περάτωση των µαθηµάτων Ελληνικού Δικαίου του 4ου έτους στα Ελληνικά συνιστά µία διαδικασία πολύ απαιτητική, πλην όμως όπως αποδείχθηκε, από τους ως άνω φοιτητές, απόλυτα πραγματοποιήσιμη.

  Μετά ταύτα, ο Πρύτανης της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, κύριος Robert Etien προτίθεται να προτείνει σε Ελληνική Νομική σχολή τη δημιουργία Διπλού Πτυχίου (Double Diplôme) Νομικών Επιστημών, στα πρότυπα παρόμοιων συνεργασιών µε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

  Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το ανωτέρω πρόγραµµα θα έχουν τη δυνατότητα µε 3 έτη σπουδών στο Πανεπιστήμιο Paris 13 στο Παρίσι ή στην Αθήνα και 1 έτος σπουδών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο να αποκτήσουν και τα δύο Πτυχία Νομικών Επιστημών. Αντιστοίχως στους φοιτητές που θα πραγµατοποιούν τα 3 πρώτα έτη σπουδών στην Ελληνική Νομική και το 4ο έτος στο Paris 13 θα απονέμονται το πτυχίο της Ελληνικής Νοµικής και το πτυχίο Νοµικής  του Δηµόσιου Γαλλικού Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord.

  Σημειώνεται ότι µε ένα έτος ακόμα η ως άνω κατηγορία πτυχιούχων θα μπορεί να αποκτήσει το Master 2, δηλαδή το μεταπτυχιακό τίτλο Νοµικής του Γαλλικού Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord.

  Είμαστε βέβαιοι ότι τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης θα προωθήσουν συνεργασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να αποκτήσουν περισσότερα του ενός πτυχία και μεταπτυχιακά κάνοντας σπουδές σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, ειδικότερα δε στη γαλλική, προεξάρχουσα γλώσσα των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Πρόταση για διπλά γαλλο-ελληνικά τετραετή πτυχία Νομικής