Eπαγγελματική αναγνώριση πτυχίων από κολλέγια | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Ψηφίστηκε στη βουλή η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων δικαιοχρησίας ιδιωτικών κολλεγίων που συμπράττουν με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
 • Αυστηροποίηση της λειτουργίας των κολλεγίων με ταυτόχρονη επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τα οποία συμπράττουν.

  Με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 στις 7/11/2012 στη Βουλή, θεσμοθετήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές σχετικά µε τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κολλεγίων και την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν µε τη µέθοδο δικαιόχρησης (franchise) τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

  Οι νομοθετικές αλλαγές σε σχέση µε τα Ιδιωτικά Κολλέγια χωρίζονται σε δύο μέρη :

  •  το ένα, αφορά στη λειτουργία των Κολλεγίων και
  •  το δεύτερο, στην αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε μερική ή ολική φοίτηση στα Κολλέγια.

  Α. Σε σχέση µε την λειτουργία των Κολλεγίων

  1. Η πρώτη βασική αλλαγή γίνεται στον ορισμό του Ιδιωτικού Κολλεγίου, οποίος παίρνει την ακόλουθη μορφή:

  «Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) και κάθε άλλου είδους σύμβαση µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Ιδιωτικά Κολλέγια δεν είναι ισότιμες µε τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.»

  Συνεπώς, στο εξής, τα Ιδιωτικά Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύμπραξη µε

  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα Κολλέγια, εκ του νόμου, μπορούν µεν να συμπράττουν µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, πλην όμως τα απονεμόμενα πτυχία αναγνωρίζονται µόνο εάν έχουν απονεμηθεί από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Η δεύτερη βασική αλλαγή, αφορά τους διδάσκοντες στα Κολλέγια, σύμφωνα µε την οποία:

  «Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται µε αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς µμεταξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδασκόντων [...]»

  Στην πραγματικότητα, αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση διπλής πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συμπράττον Πανεπιστήμιο.

  1. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της εγγυητικής επιστολής διότι εκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι µη νομίμως εζητείτο, πολλώ δε µάλλον γιατί εζητείτο αποκλειστικά και µόνο από τα Κολλέγια και όχι από όλες τις άλλες ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση, ΙΕΚ, ΚΕΚ) αλλά και δημόσια ιδρύματα στα οποία καταβάλλονται δίδακτρα ως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και όλα τα μεταπτυχιακά των Δημόσιων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

  Συνεπώς, µετά από έξι τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόμου 3696/2008 των Ιδιωτικών Κολλεγίων, έχουμε ένα νέο νόμο περί Κολλεγίων, ο οποίος, είναι σύμφωνος µε το Ενωσιακό Δίκαιο, αντικαθιστώντας τον αρχικό, ο οποίος κατά βάση περιείχε διατάξεις βασισμένες στο Εθνικό ∆ίκαιο.

  Β. Σε σχέση µε την αναγνώριση των πτυχίων που απονέμουν τα συμπράττοντα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες µε μερική ή ολική φοίτηση στα Κολλέγια, ο νόμος προβαίνει σε τροποποίηση του Π.∆. 38/2010,

  1. Η πρώτη βασική αλλαγή αφορά στο σκοπό του Π.∆.38/2010, ο οποίος διευρύνεται µε την συμπερίληψη των περιπτώσεων στις οποίες δεν πληρούνται οι όροι της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

  Έτσι µε το άρθρο 1, στο οποίο προστίθεται η παράγραφος 2,

  «1. εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς: α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα µε τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη µέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα [...]

  1. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»

  Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μέχρι σήμερα το ΣΑΕΠ εφάρμοζε αποκλειστικά και µόνο τις επιταγές της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, αναγνωρίζοντας στον αιτούντα επαγγελματικά προσόντα και όταν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας δεν επληρούντο τότε η αίτηση του απορρίπτονταν, µε την ως άνω προσθήκη (2) το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας, τα πτυχία του αιτούντος.

  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική σκέψη:

  «Τροποποίηση του π.δ. 38/2010

  Ο σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η σύσταση ενιαίας αρμόδιας εθνικής αρχής και ο καθορισμός διαδικασίας για την, κατ’ εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) (π.χ. υπόθεση Βλασσοπούλου), των σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε συµµόρφωση µε τις συναφείς υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, εξέταση της επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταξύ των γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πιστοποιούνται από τίτλους του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου για την ανάληψη και άσκηση οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από τους κατόχους των εν λόγω τίτλων. Η οικονομική αυτή δραστηριότητα δύναται να αφορά μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

  Σημειώνεται ότι για την διευθέτηση του εν θέματι ζητήματος έχει κινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία Παράβασης κατά της χώρας µας, κατόπιν της αποστολής της υπ΄ αριθ. 7598/2012 Προειδοποιητικής Επιστολής.

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται να καλυφθεί το θεσμικό κενό που παρουσιάζεται στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα και µε τη νομολογία του ∆ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρμογή των άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ε.Ε. για την ανάληψη και άσκηση στην Ελλάδα οικονομικής δραστηριότητας νομοθετικά ρυθμιζόμενης ή µη, όταν δεν υφίσταται συναφές παράγωγο κοινοτικό δίκαιο ή όταν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις που τίθενται από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.»

  1. Η δεύτερη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη του ορισμού του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα µε τον οποίο

  «[...] νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα µε την εθνική νομοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  1. Η τρίτη βασική αλλαγή αφορά στην προσθήκη, η οποία διευκρινίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα µε την οποία

  «3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.[...]»

  1. Η τέταρτη βασική αλλαγή αφορά στην κατάργηση της πρόβλεψης περί µμεταβίβασης της αρμοδιότητας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, που είναι οργανωμένες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, λόγω ενιαίας αντιμετώπισης πλέον, όλων των περιπτώσεων που θα αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας.
  2. Η πέμπτη βασική αλλαγή αφορά στην αναδιατύπωση της διάταξης περί της συγκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), µε σκοπό να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες του και η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας.

  Συνεπώς, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) µε τις νέες του αρμοδιότητες, θα αποφαίνεται,

  α) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόμενα υπό στοιχεία δ’ και ε’ του άρθρου 11 του Π.∆.38/2010, και

  β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης.

  Με απλά λόγια το ΣΑΕΠ όταν καλείται να κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης θα λειτουργεί περίπου ως ο ∆ΟΑΤΑΠ µε την επιπρόσθετη υποχρέωση να συνεκτιμά, κατά την διαδικασία κρίσης του τίτλου, και την επαγγελματική πείρα την οποία έχει, ενδεχομένως, αποκτήσει ήδη ο αιτών, χωρίς όμως να απαιτεί το σύνολο της φοίτησης να έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

  Πρακτικά :

  Σύμφωνα µε το νέο Νόμο,

  • • τα Ιδιωτικά Κολλέγια θα παρέχουν κατ΄αποκλειστικότητα σπουδές σε σύμπραξη µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (Bachelor) ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master).
  • • αυστηροποιείται η επιλογή των διδασκόντων στα Κολλέγια µε απαίτηση διπλής πιστοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και το συμπράττον Πανεπιστήμιο.
  • • το ΣΑΕΠ θα εξετάζει πλέον τα πτυχία του αιτούντος ακόμα και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, δηλαδή θα δίνει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμα και στις περιπτώσεις που το πτυχίο έχει αποκτηθεί µε φοίτηση εξ `ολοκλήρου στην Ελλάδα (πτυχίο Franchise) και δεν υπάρχει προϋπηρεσία στο εξωτερικό.
  • • Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου, που παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος µε τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους κατόχους πτυχίων Ελληνικών Πανεπιστημίων, αφορά µόνο πτυχία που απονέμονται από Πανεπιστήµια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα εκτός Ε.Ε. πτυχία παραμένει η διαδικασία του ∆ΟΑΤΑΠ.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης

  • • Εκφράζει την ικανοποίηση του για την πλήρη επιβεβαίωση των νομικών θέσεων του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από τη Βουλή
  • • Υπενθυμίζει ότι τα Πτυχία του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord µε φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF έχουν ήδη κριθεί και αναγνωριστεί πλήρως από το ΣΑΕΠ (πράξη 6/2010,)
  • • Καλεί τους πτυχιούχους Paris13 - IdEF παρελθόντων ετών, που δεν υπέβαλαν αίτηση, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ για την επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων τους
  • • Ενημερώνει τους πτυχιούχους ότι, αν χρειαστούν νομική βοήθεια µμπορούν να αποτείνονται

  στην ειδική ομάδα Νομικών του IdEF.

Ψηφίστηκε στη βουλή η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων δικαιοχρησίας ιδιωτικών κολλεγίων που συμπράττουν με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια