1o Πτυχίο Κολλεγίου με Ακαδημαϊκή Αναγνώριση | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Το πρώτο πτυχίο Κολλεγίου με ακαδημαϊκή αναγνώριση
 • Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Με µια απόφαση βόµβα ο Τοµέας Δηµοσίου Δικαίου του τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποφάσισε ότι «Σε απάντηση της υπ.αριθµ.πρωτ. 501/25.5.2009 επιστολής του κυρίου [...], πτυχιούχου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Paris 13, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως οµοταγές Ίδρυµα, ο Τοµέας αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή κ. [...], ότι, κατ’αρχήν, δεν υπάρχει τυπικό κώλυμα για την επί της ουσίας εξέταση υποψηφιότητας του για εγγραφή στο Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευµένο Δηµόσιο Δίκαιο» (απόσπασµα πρακτικών συνεδρίασης 8/7/2009).

  Η απόφαση αυτή του Τοµέα Δηµοσίου Δικαίου της Νοµικής Σχολής Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη µε τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ και την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

  Β. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Το ιστορικό των σπουδών του ως άνω πτυχιούχου έχει ως το εξής:

  Οι σπουδές του DEUG de Droit, ή αλλιώς Licence 1 και Licence 2, πραγματοποιήθηκαν στο IdEF στην Αθήνα, δηλαδή στο παράρτημά του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13.

   Στη συνέχεια µμετέβη στο Παρίσι και υπέβαλε φάκελο εγγραφής, στο 3ο έτος της Νοµικής Σχολής του πανεπιστημίου Paris 13. Το πανεπιστήμιο τον ενέγραψε στο τρίτο έτος Νοµικής, δηλαδή την Licence 3, και οι σπουδές συνεχίστηκαν στο Παρίσι. Να σημειωθεί ότι η κατάταξη, από το Paris 13, στο τρίτο έτος σπουδών, αποτελεί δικαίωμα του πανεπιστημίου, για το οποίο δεν ελέγχεται. Το θέμα αυτό έγινε και αντικείμενο κρίσης του ΣτΕ, το οποίο στην υπ' αριθ. 2658/2008 απόφασή του αναφέρει ότι:

  «Για τον χαρακτηρισμό τίτλου σπουδών ως ισοτίμου είναι αδιάφορος ο τρόπος εισόδου και η κατάταξη του ενδιαφερομένου σε ορισμένο έτος σπουδών του ιδρύματος που τον χορήγησε, ... »

  Τέλος, το τέταρτο έτος Νοµικής, ή αλλιώς Master 1 ή Maitrise de Droit, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Νομικής της Κομοτηνής του Δ.Π.Θ. κάνοντας Erasmus δύο ολόκληρα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δύο αυτά εξάμηνα ο εν λόγω φοιτητής κατοχύρωσε 18 µαθήµατα Ελληνικού Δικαίου του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, τα οποία εξετάστηκε µε τους ίδιους όρους όπως και οι κανονικοί Έλληνες φοιτητές. Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος Γάλλος καθηγητής του ERASMUS του είχε ζητήσει να εξεταστεί µόνο σε 13(δεκατρία) µαθήµατα, ενώ ο ως άνω φοιτητής κατοχύρωσε 18 (δεκαοκτώ) µαθήµατα συνολικά, σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, και πιστώθηκε 90ECTS, ενώ το τέταρτο έτος πιστώνει τους Έλληνες φοιτητές µόνο µε 60ECTS.

  Στη συνέχεια το Πανεπιστήµιο Paris 13 του απένειμε το πτυχίο Maîtrise Droit et Science Politique, mention Droit Privé και ως πτυχιούχος τετραετούς φοίτησης µε 240ECTS υπέβαλε αίτηση στο τμήμα Νομικής για εγγραφή στο Ελληνογαλλικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο».

  Ο τομέας Δημοσίου Δικαίου του Τρήματος νομικής Αθηνών αποφάσισε τα αναγραφόμενα στο προπαρατεθέν πρακτικό.

  Γ. ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

  Μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα µε την οποία τα εθνικά γαλλικά πτυχία που απονέμει το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13, σε σύμπραξη µε το IdEF, πρέπει να αναγνωρίζονται και ακαδημαϊκά (από τον ΔΟΑΤΑΠ) και επαγγελματικά (από το ΣΑΕΙΤΤΕ), η απόφαση της Νομικής Αθηνών επισφραγίζει µε τον πλέον επίσημο τρόπο την απόφαση του Πρωτοδικείου προχωρώντας ένα βήμα πιο µμπροστά, δηλαδή αναγνωρίζοντας αυτόματα τα πτυχία του Paris 13 χωρίς την διαμεσολάβηση του ΔΟΑΤΑΠ, µε βασικό κριτήριο τις πιστωτικές µμονάδες (ECTS) όπως έχουν νομοθετηθεί στην Ελλάδα (Ν.3374/05 και Υ.Α.Φ5/89656/Β3) και ισχύουν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  Επειδή η νομιμοποίηση των Κολλεγίων µμετέθεσε όλη τη συζήτηση στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, ο πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του διότι ο ως άνω πτυχιούχος µετά τρία έτη σπουδών γαλλικού δικαίου στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο όχι µόνο δεν αντιμετώπισε δυσκολία προσαρμογής στις διδασκαλίες του ελληνικού δικαίου στα ελληνικά αλλά πέτυχε σε διάστημα δύο εξαμήνων να περάσει µε υψηλές βαθμολογίες 18 συνολικά µαθήµατα (90 ECTS), όταν ο αντίστοιχος πτυχιούχος της Νομικής Θράκης υποχρεούται να περάσει επιτυχώς µόνο 10 µαθήµατα τετάρτου έτους (60 ECTS).

  Έχοντας επομένως αποδείξει στην πράξη ότι το υψηλό επίπεδο σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων όχι µόνο δεν απειλείται, όπως ισχυρίζονται οι Πρυτάνεις, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζεται, εγγράφοντας φοιτητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου, άριστους γνώστες γαλλικού και ελληνικού δικαίου, όπως τον συγκεκριμένο, τους καλούμε να εφαρμόσουν το πρωτογενές και παράγωγο Κοινοτικό Δίκαιο, τη Νομολογία του ΔΕΚ και των Ελληνικών Δικαστηρίων και να µην επιμείνουν σε µια άγονη αντιπαράθεση βλέποντας ως αντίπαλους τα «Κολλέγια» αντί να βλέπουν ως συµµάχους τα υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια µε τα οποία συμπράττουν.

«Το Πρώτο Πτυχίο «Κολλεγίου» Με Ακαδημαϊκή Αναγνώριση»