Είναι ο νόμος για τα κολλέγια αντισυγματικός; | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Σε ποια χώρα ζούμε; Αναρωτηθήκατε κύριε Παξινέ;
  • Ο Ε.Αµαργιανάκης Πρόεδρος του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF, το οποίο συμπράττει µε το δημόσιο γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord θεωρεί ότι, ο όρος «Avocat» που αναφέρεται στο δελτίο τύπου του ∆ΣΑ της 23/09/08 φωτογραφίζει το IdEF και ως εκ τούτου απέστειλε στον πρόεδρο κύριο ∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίους Γ. Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα την από 3/10/08 συνηµµένη επιστολή.

    Επειδή το κείμενο της επιστολής είναι εκτενές σας παραθέτουμε µια μικρή περίληψη.

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

    Σύμφωνα µε την άποψη που διατύπωσαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριοι Γ. Γιαννίδης και Θ. Φορτσάκης, εκφράζοντας υποθέτουμε και την άποψη όλου του τμήματος Νομικής, ο νόµος περί Κολλεγίων συγκρούεται µε το άρθρο 16Σ το οποίο δεν αναθεωρήθηκε (πηγές: Το Βήµα, Ελευθεροτυπία, Έθνος της 24/09/08).

    Αντιθέτως, ο πρόεδρος και το ∆Σ του ∆ΣΑ καθώς και ο Συνήγορος του Καταναλωτή χρησιμοποίησαν τον ίδιο νόµο περί Κολλεγίων, δηλώνοντας µε έμφαση ότι «έτσι ρητά διευκρινίζεται κλπ.», αποδεχόμενοι προφανώς πλήρως την ισχύ του νόµου ο οποίος σηµειωτέον δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 25/08/08.

    Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται είναι:

    Ποια άποψη είναι υπερέχουσα; Της Νομικής Αθηνών που θεωρεί τον νόµο αντισυνταγματικό ή του ∆ΣΑ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή που δεν αμφισβητούν τη συνταγματικότητά του;

    Το δεύτερο ερώτηµα :

    Γνώριζαν οι συµµετέχοντες στην συνέντευξη της 23/09/08 ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή είχε  ήδη παραπέμψει την Ελληνική ∆ημοκρατία µε την IP/08/1368 της 17/09/08 στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διότι δεν ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 2005/36/ΕΚ ως όφειλε από την 20/10/2007;

    Εάν ναι, τότε γιατί κανένας δεν ανεφέρθη στην ανωτέρω παραπομπή µε την οποία η Κοινότητα απαιτεί την άμεση αναγνώριση πτυχίων ομοταγών Πανεπιστημίων της ΕΕ που έχουν δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα;

    Εάν όχι, τότε είναι υπόλογοι στον Έλληνα πολίτη τον οποίο διαβεβαίωσαν «µετ’ επιτάσεως ότι η ανωτέρω οδηγία (εννοούν την 2005/36/ΕΚ), ομοίως δεν επιφέρει καμία ουσιώδη αλλαγή […]»

    Το τρίτο ερώτηµα αφορά στο θεσµικό ρόλο των συµµετεχόντων στην συνέντευξη της 23/09/08:

    • Ο ∆ΣΑ, ελληνικό Νομικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σωματειακής φύσεως, παρέστη ως αρμόδια αρχή στο πλαίσιο των οδηγιών 77/249 και 98/5 για την αναγνώριση, την πρόσβαση και την άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος στην εδαφική του περιφέρεια.

      ∆εν έχει οριστεί όμως ακόμα ως αρμόδια αρχή για τη νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του. Επειδή η οδηγία απαιτεί «µια ενιαία αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και εφόσον ο ∆ΣΑ δεν έχει ακόμα οριστεί, διερωτώμεθα αν ως «αρμόδια αρχή» έκανε τις δηλώσεις του εδαφίου σύμφωνα µε τις οποίες η νέα οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στα ισχύοντα (89/48/ΕΟΚ) για το δικηγορικό επάγγελμα.
    • Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών παρέστησαν µε τον θεσμικό τους ρόλο ως Πανεπιστημιακή Σχολή. Με το κύρος και την βαρύτητα που έχει η νομική θέση της πρώτης Νομικής Σχολής στην Ελλάδα δήλωσαν ότι ο νόμος περί Κολλεγίων είναι αντισυνταγματικός.

      Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το ακριβές μήνυμα που στέλνουν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών στον Έλληνα πολίτη, τον ∆ΣΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή;
    • Τέλος ο Συνήγορος του Καταναλωτή, που παρέστη µε το θεσμικό του ρόλο του Συνηγόρου του καταναλωτή, επαναβεβαίωσε ότι «η επίκληση αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους (εννοεί των Κολλεγίων) γίνεται βάση της οδηγίας 36/2005/ΕΚ, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην Ελληνική έννομη τάξη µε αποτέλεσμα να µην είναι ακόμα γνωστό τι επισήμως πρόκειται να ισχύσει σε επίπεδο αναγνώρισης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών προσόντων».

    Το ερώτημα είναι γιατί απέκρυψε την παραπομπή της Ελλάδος στο ∆ΕΚ για τη µη εφαρμογή από την 20/10/07 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ και πότε θα εκδώσει, ως οφείλει, νέο δελτίο τύπου που θα ενημερώνει τον Έλληνα πολίτη για τα δικαιώματα που του δίνει η ως άνω οδηγία.

    Κατόπιν των προπαρατεθέντων, και µε δεδομένο ότι έχουμε ήδη υποβάλει προς το ΥΠΕΠΘ τις συμβάσεις µας µε το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord και ότι οι συμβάσεις αυτές, ομού µε τις βεβαιώσεις του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36, τίθενται στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου, ζητούμε από τον πρόεδρο κύριο ∆. Παξινό και το ∆Σ του ∆ΣΑ, τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίους Γ. Γιαννίδη και Θ. Φορτσάκη καθώς και τον Συνήγορο του καταναλωτή κύριο Ε. Ζερβέα, να ανασκευάσουν προηγούμενες δηλώσεις τους λέγοντας όλη την αλήθεια προς το Ελληνικό κοινό, τουλάχιστον σε ότι αφορά στη νομιμότητα των ενεργειών (λειτουργία, διαφήμιση κτλ) και στην αξία των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το ως άνω ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο σε σύµπραξη µε το ΙdEF.

Σε ποια χώρα ζούμε; Αναρωτηθήκατε κύριε Παξινέ;