Σχολή Νομικής - Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού | IdEF College
Το logo του ιδιωτικού κολλεγίου Idef
 • Το Idef
 • Παρουσίαση Idef

Παρουσίαση Idef

24.01.19

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

   

  Το ιδιωτικό κολλέγιο Institution d'Etudes Francophones (IdEF) άρχισε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 (Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord), με σκοπό την παροχή των ακαδημαϊκών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελλάδα. Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών (LICENCE, MASTER) το Πανεπιστήμιο Paris 13 απονέμει στους Έλληνες πτυχιούχους τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία και master Νομικής και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους Γάλλους φοιτητές. Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον Πρύτανη της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνεται από το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α’). Το IdEF λειτουργεί ως κολλέγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Y.A. 103548/IA/10-9-2012, ΦΕΚ 2566Β’) και κατά το ιδρυτικό καταστατικό του είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Το Πανεπιστήμιο Paris 13 και το ιδιωτικό κολλέγιο IdEF εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πολιτική σε ότι αφορά τους φοιτητές. Για το σκοπό αυτό δίνεται μεγάλη σημασία στην υποδοχή τους, στην προσαρμογή τους, στον προσανατολισμό τους και την επιτυχία τους.

   
   

   

   

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ PARIS 13 


  Το Πανεπιστήμιο Paris 13 (Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord) είναι ένα από τα σημαντικότερα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια πολλαπλών κατευθύνσεων. Αριθμεί σήμερα περισσότερους από 25.000 φοιτητές σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών σπουδών. Βρίσκεται στην βόρεια περιφέρεια του Παρισιού και είναι εγκατεστημένο σε πέντε Πανεπιστημιουπόλεις.

  Το Paris 13 είναι ένα σύγχρονο και γεμάτο δυναμισμό Πανεπιστήμιο, διεθνώς αναγνωρισμένο και ευρέως γνωστό για την ποικιλία των επιστημονικών κατευθύνσεων που παρέχει. Συνδυάζει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και τις απαιτήσεις μιας ανώτατης εκπαίδευσης με την επαγγελματική εξειδίκευση σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, που αποσκοπεί στη διαμόρφωση στελεχών και επαγγελματιών υψηλής ποιότητας.»

  Το Πανεπιστήμιο σε αριθμούς

   

  - 25000 φοιτητές στις 5 Πανεπιστημιουπόλεις, σε 9 εκπαιδευτικούς κλάδους

  - 1206 Καθηγητές και Καθηγητές-Ερευνητές

  - 585 διοικητικό προσωπικό εκ των οποίων 52 στις βιβλιοθήκες